Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

170 000 medarbetare arbetar inom privat vård och omsorg i Sverige, varav 12 000 på Humana. Vi är medlemmar i Vårdföretagarna och vet att vi alla är med och gör skillnad för människor varje dag.

Vårdföretagarna

Humana är medlem i Vårdföretagarna, den största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare.

Vårdföretagarna ställer höga krav på sina medlemsföretag. Det görs bland annat genom noggranna kontroller av ägare, ekonomisk redovisning och att företagen följer etiska riktlinjer. De som inte lever upp till medlemskraven nekas inträde eller kan uteslutas. 

Här har vi samlat de viktigaste kraven som medlem:

Kvalitet

 • Vi följer Vårdföretagarnas etiska riktlinjer.
 • Vi har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och omsorgen.
 • Våra ägare, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande anställda och revisorer är behöriga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.

Trygghet

 • Vi har kollektivavtal.
 • Vi har kollektivavtalade försäkringar.
 • Vi har de tillstånd och registreringsbevis som behövs, och inga restförda skatter och avgifter

Transparens

 • Vi är transparenta och redovisar information om redovisning av kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.
 • Såväl beställare som kunder och allmänheten ska enkelt hitta relevant information om oss på vår hemsida.

Styrelserepresentation

Humana är representerade i Vårdföretagarnas styrelse samt i styrelserna för bransch Individ och familj, personlig assistans och äldreomsorg.

Vårdföretagarna

Vi gör skillnad

Vi gör skillnad är ett upprop initierade av Vårdföretagarna där Humana är medlem.170 000 medarbetare arbetar inom privat omsorg, varav 15 000 på Humana. Vi vet att vi är med och gör skillnad för människor varje dag. Nu är branschen hotad. Vi är med och stöder Vårdföretagarnas upprop.

Den privat drivna vården och omsorgen bidrar till högre kvalitet, ökad tillgänglighet och större mångfald. Det är fakta som vi är stolta över. Vi  tycker att privat driven vård och omsorg ska finnas i hela Sverige och kunna väljas av alla. Vården och omsorgen behöver både offentliga och privata aktörer för att skapa alternativ som passar alla, oavsett behov. Därför måste:

 • Alternativen bli fler
 • Valfriheten vidgas
 • Kvaliteten mätas och redovisas
 • Konkurrensneutralitet och förutsägbara villkor gälla

Vi gör skillnad

Humanas filmer

Inom ramen för uppropet har Humana producerat två filmer.

Film om Humlans HVB, vårt behandlingshem för familjer.

"På Humlan känner jag mig som hemma."

Film om Humlans HVB, vårt behandlingshem för familjer.

"Eftersom alla lever sina liv på sitt sätt är det otroligt viktigt att man får välja.”

Film med Pernilla, vår kund inom personlig assistans.

Film med Pernilla, vår kund inom personlig assistans.