Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Humana lyfts fram som förebild

Publicerad: 2018-06-04

Humana arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor inom ett antal tydligt prioriterade områden och arbetet följs upp genom regelbundna mätningar.

I Dagens Industri uppmärksammas Humanas arbete med hållbarhet och hur det genomsyrar verksamheterna samtidigt som konkreta exempel lyfts.

”Det handlar om att visa att vi skapar värde för samhället. Det ligger i vårt DNA att jobba med de här frågorna. Men i hållbarhetsredovisningen blir det systematiserat och konkretiserat”, berättar Helena Pharmanson, Marknads- och kommunikationsdirektör på Humana till Dagens Industri.

I ett led att skapa förankring och engagemang kring hållbarhetsarbetet har även en utbildning, e-learning, tagits fram internt som lanseras för Humanas medarbetare till midsommar. Här lyfts bolagets syn på hållbarhet, vad som är relevant för ett stort omsorgsföretag och hur alla kan bidra.

Johan Säwensten på kommunikationsbyrån Narva, som analyserat de svenska börsbolagens hållbarhetsredovisningar för i fjol, lyfter fram Humana som ett lyckat exempel till DI. 
Artikel DI.se 

 

Porträtt på Johan Säwensten och Helena Pharmanson
Foto: Håkan Flank resp. Jonas Eng.

För mer information kontakta:
Helena Pharmanson, Marknads- och kommunikationsdirektör, 
0734-344 644helena.pharmanson@humana.se.