Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Så får man svalare äldreboenden under värmeböljor!

Publicerad: 2020-06-24

Värmen stiger i sommarsverige. Sol, bad och trevligt för de allra flesta. Men värmeböljor kan leda till hälsoproblem och ökat antal dödsfall, speciellt hos de äldre i befolkningen.

Självklart finns det rutiner för hur vi på våra äldreboenden hanterar även värmeböljor. Vi har den varma sommaren 2018 i färskt minne och är väl förberedda inom Humana. Det kan handla om att identifiera särskilt känsliga personer, vidta förebyggande åtgärder och planera för att ha särskild uppmärksamhet på vissa symtom hos de boende.

Det kan vara svårt i äldre fastigheter och dåligt planerade hus att hålla nere temperaturen. De äldreboenden som Humana byggt och driver själva har samtliga utrustats med vad man kallar för komfortkyla. En slags framtidssäkring redan nu av de faktiska klimatförändringar som sker. Det innebär att våra egna äldreboenden klarar av att hålla en temperatur som är klart under den temperatur som är utomhus i hela byggnaden sommartid. Det är en av de investeringar Humana gör i sina äldreboenden för att skapa en miljö som både är tilltalande och som underlättar för vården och omsorgen om de boende. Dessutom skapar det en bättre arbetsmiljö som en fin bonus. 

Här kan du läsa mer om Humanas egenregiboenden och vårt boendekoncept.

Här hittar du Folkhälsomyndighetens kunskapssammanställning av hälsoeffekter av höga temperaturer.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Broberg
affärsområdeschef Äldreomsorg på Humana
070-843 63 08
anders.broberg@humana.se

Patrik Silverudd
presschef
076-611 21 11
patrik.silverudd@humana.se