Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Barnen vid Plateas två enheter omplaceras senast torsdag - inhibition kommer ej begäras

Publicerad: 2021-06-23

Efter IVO:s besked i fredags eftermiddag att tillfälligt stänga två enheter inom Humanas verksamhet Platea, meddelade Humana att avsikten var att begära inhibition av beslutet. Syftet var att få tillräckligt med tid för att hitta nya placeringar för barnen så att flytt ska kunna göras så tryggt och bra som möjligt för barnen. I Humanas dialog med kommunerna uppger de att de kommer att omplacera barnen inom tidsfristen. Därmed saknas skäl att begära inhibition.

Den 18 juni beslutade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att tillfälligt förbjuda verksamhet inom två enheter i Platea. Platea har till den 24 juni på sig att skriva ut de inskrivna barnen.

Bakgrunden är den tragiska olyckan tisdagen den 15 juni, då en femårig pojke avvek från HVB-hemmet Prästgården i Hagfors och efter några timmar hittades livlös i ett närliggande vattendrag. Pojken konstaterades sedan avliden. Åklagare inledde en förundersökning om vållande till annans död. Humana inledde en Lex Sarah för att utreda omständigheterna kring händelsen.  

När IVO:s beslut kom bedömde Humana att brådskan i sig var en risk för barnen, då den skulle kunna leda till förhastade beslut eller stress för barnen. Omplaceringar är i sig en risk. Humana meddelade därför att Platea ämnade begära inhibition, så att beslutet tills vidare inte skulle verkställas.

Humana har haft kontakt med samtliga placerande kommuner och fört en dialog för att hitta lösningar. Vår bedömning är att det kommer att finnas lösningar för samtliga kvarvarande barn inom tidsfristen. Humana har därför nu beslutat att inte begära inhibition av IVO:s beslut.

Humana ser mycket allvarligt på det som har hänt och är självklart behjälpliga i myndigheternas fortsatta utredning samtidigt som vår egen Lex Sarah-utredning fortsätter.

Vid frågor, vänligen kontakta

Patrik Silverudd, presschef Humana
tel. 0766-112 111
patrik.silverudd@humana.se