Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Humana utser två nya medlemmar till koncernledningen

Publicerad: 2021-06-14

Humanas koncernledning får två nya medlemmar när Anna Sönne blir ny marknads- och kommunikationsdirektör och Nina Marklund Krantz ny HR-direktör. Båda tillträder sina tjänster den 1 september. De efterträder Helena Pharmanson och Anna Giertz Skablova, som efter elva respektive fem år i koncernledningen, lämnar Humana.

– Det gläder mig att kunna presentera två nya medlemmar i koncernledningen. Både Anna och Nina besitter en bred kompetens och erfarenhet inom sina respektive områden. Det gör mig också stolt att vi landar i att rekrytera internt till ledande positioner, det är ett styrkebevis att vi har sådan kapacitet på Humana. Att de redan är väl förtrogna med företaget innebär också att vi inte kommer tappa någon fart i vårt arbete för att vara den självklara utföraren av omsorgstjänster för kunder med höga kvalitetskrav, säger Rasmus Nerman, vd och koncernchef för Humana.

Anna Sönne är i dag chef för investerarrelationer och hållbarhet, ett ansvarsområde som ingår i marknads- och kommunikationsfunktionen, och har varit på Humana sedan 2018. Tidigare har Anna bland annat varit vice vd samt tillförordnad chefredaktör på tidningen Dagens Samhälle, contentchef på fondbolaget East Capital samt under många år arbetat i olika redaktionella chefsroller på Dagens industri. Anna Sönne har en civilekonomexamen från Stockholms universitet och är även journalistutbildad.

– Jag är mycket glad och motiverad att ta mig an det här uppdraget. Humana fyller en viktig roll i samhället, vi vill bidra till en hållbar välfärd i Norden och här är både medarbetarkommunikationen och externkommunikationen centrala för att stötta våra verksamheter, säger Anna Sönne.

Nina Marklund Krantz är sedan 2017 HR-chef inom affärsområdet Individ och familj. Nina har en lång erfarenhet i ledande befattningar inom omsorgsbranschen, utöver HR-chef har hon varit HR-specialist, HR-strateg och verksamhetschef. Hon har en kandidatexamen på Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Kristianstad.

– Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att stärka vårt medarbetarfokus på Humana. Vi har lagt en god grund med digitala verktyg, vår satsning på ledare och vårt värdegrundsarbete, nu ska vi vässa oss ytterligare för att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare, säger Nina Marklund Krantz.

Helena Pharmanson, marknads- och kommunikationsdirektör sedan 2010, lämnar Humana efter sommaren för att utforska nya arbetsmöjligheter. Anna Giertz Skablova, HR-direktör sedan 2017, lämnar för en ny position utanför Humana.

– Helena och Anna har båda bidragit starkt till att flytta fram Humanas positioner inom sina respektive områden. Jag kommer att sakna dem mycket, både som personer och i sina yrkesroller, säger Rasmus Nerman.

  

Anna Sönne                Nina Marklund Krantz

För mer information, vänligen kontakta:
Rasmus Nerman, vd och koncernchef
070-828 18 60
rasmus.nerman@humana.se

Patrik Silverudd, presschef
076-611 21 11
patrik.silverudd@humana.se

Anna Sönne, tillträdande marknads- och kommunikationsdirektör
070-601 48 53
anna.sonne@humana.se

Nina Marklund Krantz
tillträdande HR-direktör
076-832 94 95
nina.marklund@humana.se