Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Kommentar med anledning av att IVO beslutar att tillfälligt stänga två verksamheter i Hagfors

Publicerad: 2021-06-18

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har på fredagseftermiddagen meddelat ett beslut att tillfälligt stänga ner två av Humanas HVB-verksamheter i Hagfors. Detta som en följd av det tragiska dödsfallet tidigare i veckan. Barnen som är inskrivna i verksamheterna ska enligt beslutet skrivas ut senast den 24 juni. Humana kommer begära inhibition av beslutet, då Humana anser att en snabb omplacering riskerar att försämra de placerade barnens situation.

IVO har i dag meddelat att tillfälligt förbjuda Platea, som är en del av Humana-koncernen, att bedriva verksamhet vid två av Plateas enheter i Hagfors. IVO hänvisar till att de vidare omständigheterna kring dödsfallet i nuläget är oklara och att IVO behöver genomföra en vidare utredning. Beslutet gäller omedelbart och är giltigt i högst sex månader. Platea får till och med den 24 juni på sig att skriva ut de barn och unga som är inskrivna i verksamheten.

Humana har beslutat att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten samt begära att beslutet inte ska verkställas, så kallad inhibition.

Humana ser mycket allvarligt på det som har hänt och är förstås behjälpliga IVO i deras fortsatta utredning. Humana uppfattar dock att beslutet att tillfälligt stänga ned verksamheten riskerar en sämre situation för de barn som är placerade på boendena. Att med väldigt kort framförhållning rycka upp barnen är olyckligt.

För mer information, vänligen kontakta

Patrik Silverudd, presschef Humana
tel. 0766-112 111
patrik.silverudd@humana.se