Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

HVB-hem stängs tillfälligt - Humana intensifierar kvalitetsarbetet

Publicerad: 2021-10-15

HVB-hemmet Storsjögården i Gävle kommun kommer att stängas tillfälligt. Under de närmaste dagarna riktas fokus på att omplacera det fåtal klienter som i dag omfattas av verksamheten. Placerade ungdomar, kommuner och anhöriga är underrättade. Bakgrunden är att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att tillfälligt återkalla tillståndet efter brister i verksamheten. Humana står bakom att tillfälligt stänga verksamheten på Storsjögården och kommer därför inte att överklaga beslutet. Humana har sedan tidigare i år intensifierat arbetet med kvalitetsförbättringar inom HVB-verksamheterna.

Det har pågått ett arbete inom Humana Individ och familj under ett par år för att kvalitetssäkra alla verksamheter för att kunna hantera klienter med allt större komplexitet och behov. Stora förbättringar har också skett inom många verksamheter. Arbetet med kontroll och kvalitetsförbättringar inom alla HVB-verksamheter har sedan tidigare i år intensifierats. Som ett led i det arbetet har företaget beslutat om att tillfälligt pausa inskrivningar på ett antal enheter och även fattat beslut om att pausa några verksamheter. Detta för att ge bättre förutsättningar för förändringsarbete.

"Jag ser mycket allvarligt på de brister som identifierats genom kontroller. Våra verksamheters fokus ska alltid vara att ge barn och ungdomar i vår omsorg en trygg miljö. Vi får aldrig tumma på kvaliteten eller säkerheten. Inom vår organisation finns kompetens, rutiner och lokaler anpassade för att ge barn och unga en säker och trygg omsorg. Vi kommer att ge våra verksamheter det stöd som krävs för att göra detta tillsammans", säger Johanna Rastad, affärsområdeschef Humana Individ och familj.

Det intensifierade kvalitetsarbetet syftar till att så snart som möjligt både genomlysa verksamheter och vidta åtgärder som bedöms som viktiga. Både intern och extern expertis kommer att involveras i arbetet. 

"Vi är väldigt stolta över det arbete våra medarbetare gör varje dag för att skapa bättre förutsättningar för de barn och ungdomar vi tar hand om. De allra flesta verksamheter fungerar mycket väl, men vi behöver tillsammans säkerställa att alla våra verksamheter har förutsättningar att erbjuda en trygg och säker vård", säger Johanna Rastad.

Vid frågor, vänligen kontakta

Patrik Silverudd, presschef Humana
tel. 0766-112 111
patrik.silverudd@humana.se