Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Humana samarbetar med Linnéuniversitetet i ett forskningsprojekt om familjebehandling

Publicerad: 2022-03-11

Humana går in i ett forskningsprojekt med Linnéuniversitetet för att utvärdera den egenutvecklade behandlingsmetoden IHF, Intensiv hemmabaserad familjebehandling. Syftet med projektet är att öka kunskapen och granska effekten av metoden på olika målgrupper. Humanas metodgarant för IHF kommer att bedriva projektet som en del av sina forskarstudier vid Linnéuniversitetet.

– Humana vill sätta en ny och högre standard för nordisk omsorg. Ska vi klara av det behöver vi bland annat mer forskning och vi behöver bli ännu bättre på utveckling. Att vi nu kan genomföra ett större forskningsprojekt på en av våra egenutvecklade behandlingsmetoder är otroligt viktigt. Jag är stolt över att vår medarbetare Anne-Lie Wikström nu kan påbörja sina forskarstudier samtidigt som hon parallellt arbetar som metodgarant för oss på Humana, säger Johanna Rastad, vd Humana.  

Intensiv hemmabaserad familjehemsbehandling, IHF, är en manualiserad metod som vänder sig till familjer med komplexa problem, med målet att barnet eller ungdomen ska kunna bo kvar hemma. IHF skapades av Humana för 20 år sedan, av personal med lång erfarenhet av behandlingsarbete. IHF är i dag en av de behandlingsmetoder som socialtjänsten beviljar barn och familjer och metoden används över hela Sverige inom såväl kommunal som privat verksamhet. Humana äger rättigheten till IHF-metoden, som är ett skyddat varumärke, och förvaltar den genom en certifieringsorganisation som tillförsäkrar att de som brukar metoden tillämpar metoden enligt fastställd praxis.  

IHF har tre faser, och behandlingstiden är mellan 6 och 12 månader.

Projektet med Linnéuniversitetet är fyrårigt och Humanas medarbetare Anne-Lie Wikström blir under den perioden företagsdoktorand. Hon kommer kombinera forskningen, som är på halvtid, med sin tjänst som metodgarant för IHF på Humana.

– Det är viktigt att mer forskning kommer fram om insatsers effekter så att klienterna kan erbjudas så bra stöd som möjligt. Anne-Lie Wikströms projekt kommer på ett spännande sätt att gripa in i dessa frågor, säger Torbjörn Forkby som är professor vid institutionen för socialt arbete där forskarstudierna kommer att bedrivas. 

– Genom detta samarbete mellan praktik och forskning hoppas vi bidra till att det utvecklas ännu bättre arbetssätt så att barn, unga och deras familjer har större möjligheter att få insatser som fungerar. Det behövs mer forskning kring omsorgsinsatser och jag är glad att Humana ser värdet av att satsa på denna forskning och ser fram mot detta viktiga och spännande projekt, säger Anne-Lie Wikström, företagsdoktorand och metodgarant IHF.

Läs mer om IHF-metoden

 

För mer information kontakta:

Anne-Lie Säker Metodgarant IHF och doktorand 073-080 92 50