Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

När vi gör saker på rätt sätt är vi oslagbara

Publicerad: 2022-06-03

Kvalitet, ekonomi och bra resultat för våra barn och ungdomar hänger ihop. Det säger Therese Holtz, divisionschef för Humanas Barn och Unga-verksamheter. Och hon pratar om varför det är viktigt med ett ständigt förbättringsarbete.

– Ska vi hålla över tid kan vi inte ta genvägar. Först när vi slutar släcka bränder med tillfälliga lösningar och tar tag i utmaningar och problem från grunden kan vi skapa de förutsättningar som behövs för att nå dit vi vill. När vi gör saker på rätt sätt är vi oslagbara!

Genom att göra saker på rätt sätt får klienterna bästa möjliga hjälp och stöd framåt samtidigt som man skapar hållbara förutsättningar för god lönsamhet. Överskottet man får i verksamheten ger möjligheter till ytterligare förbättringsåtgärder och möjlighet att hjälpa fler barn och ungdomar.

– Förbättringsarbete är roligt när det leder någonstans. Jag vet att man inom varje verksamhet har arbetat hårt med just sina egna utmaningar de senaste åren och jag är stolt över de resultat vi uppnått hittills, fortsätter Therese.

En väldigt stor förändring man åstadkommit det senaste året är att systematiken i uppföljning och kontroll generellt sett är bättre nu än tidigare.

– Det låter kanske lite tråkigt. Men jag vill att alla verksamhetschefer ska se de centrala funktionerna och kontrollerna som hjälpmedel i vardagen. Inte som något jobbigt och påtvingat. För Therese handlar det om att vara en lärande organisation. Att acceptera att man kommer att begå misstag, men då också lära sig av misstagen för att förhoppningsvis undvika att samma sak händer igen. Det är en fråga om att skapa rätts sorts kultur och förtroende mellan alla oss i organisationen.

Hon vill också lyfta fram att riskanalyserna har blivit bättre och att man har börjat kartlägga och gått igenom verksamheter som rapporterat in väldigt få avvikelser för att säkerställa att man har den kunskap om system och vad som ska rapporteras.

– Verksamheterna ska inte bara följa lagar och förordningar utan även följa våra interna riktlinjer och system. De finns där av en anledning avslutar Therese.