Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vill förstå och göra livet bättre för de mest utsatta

Publicerad: 2022-11-14

Majoriteten av insatser inom socialt arbete i Sverige saknar vetenskapligt stöd. För att stärka evidensen i behandlingarna bedriver därför Humana forskning på egna metoder och ingår i allt fler forskningssamarbeten. – Som en stor aktör har vi både kompetens, resurser och mod att höja kvaliteten i omsorgen, säger Jörgen Andersson, Metod- och utbildningschef på Humana.

Anne-Lie Säker arbetar inom Humanas individ- och familjeomsorg och är samtidigt företagsdoktorand vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning är inriktad på IHF, intensiv hemmabaserad familjebehandling. Det är en behandlingsmetod som togs fram för 20 år sedan av Familjeforum och som därefter blev en del inom Humana.

I korthet bygger IHF på att ett team på minst tre personer arbetar manualbaserat med behandling i familjer med komplexa problem. Detta ofta som ett alternativ till placeringar på HVB. 


Anne-Lie Säker

– Jag brinner för de mest utsatta, för barnen, ungdomarna och deras familjer. Jag vill förstå och göra livet bättre för dem. Det är bakgrunden till att jag arbetat med IHF-metoden i tio år och varför jag vill bidra till att få den vetenskapligt prövad, säger Anne-Lie Säker. 

Anne-Lie har arbetat med IHF både som behandlare, handledare och metodgarant. Som företagsdoktorand har hon fördelen att vara fortsatt förankrad i det praktiska arbetet med metoden samtidigt som hon granskar den vetenskapligt.  

Forkskning för individen och för samhället

Även Simon Ezra är doktorand och samtidigt anställd på Humana. Han forskar vid Uppsala universitet på ett manualbaserat behandlingsprogram för unga kriminella som utvecklas inom Humana och som går under benämningen B12.


Simon Ezra 

Det finns en påtaglig brist på forskningsbaserade interventioner för barn och unga med kriminellt beteende. B12 fyller en viktig roll, både för de klienter programmet riktar sig till och för samhällsvården i stort, säger Simon.  

De centrala frågeställningarna i Simon Ezras forskning är programmets effekt på antisociala värderingar hos ungdomar med kriminell identitet, vilka interventioner verkar ha störst effekt samt hur B12 står sig i förhållande till andra interventioner.  

– Eftersom Humana äger, förvaltar och sprider metoder har vi också ett ansvar att utvärdera dem. På så vis bidrar vi till att höja kvaliteten i omsorgen. Det är dock inte givet att en metodutvecklare har modet att utmana sina egna modeller vetenskapligt, men det gör Humana, säger Jörgen Andersson, Metod- och utbildningschef på Humana Individ och familj. 


Jörgen Andersson

Fler forskningssamarbeten på gång

Under början av nästa år inleder Humana ytterligare två forskningssamarbeten. Det första är knutet till Linnéuniversitetet och syftar till att utveckla utredningssättet och förfarandet att fram bra underlag för potentiella familjehem. Det andra handlar om forskning på ungdomars övergång från samhällsvård till ett självständigt liv. För detta kommer Humana att bidra med enheter som implementerar programmet och utbilda personal som ska delta i studien. 

Sedan tidigare samarbetar Humana med forskare kring behandlingsmetoderna TFCO och Connect. Läs mer om detta på under Forkskning och Utveckling.