Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Humana nära målet om jämställda löner

Publicerad: 2023-03-08

Den 8 mars uppmärksammas internationella kvinnodagen runt om i världen. I dag publicerar vi därför en intervju med vår vd och koncernchef Johanna Rastad och HR-direktör Nina Marklund Krantz på tema jämställdhet, inkludering och mångfald.

Johanna Rastad, vd och koncernchef på Humana. Först ett par korta frågor till dig:

Hur reagerar du om jag säger ”Grattis på internationella kvinnodagen”?
– Att det inte finns någon anledning att säga just ”grattis”. Internationella kvinnodagen är en dag som finns till för att uppmärksamma att det även år 2023 fortfarande finns grundläggande brister i hur män och kvinnor bemöts. Och även om mycket har blivit bättre över tid är jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna väldigt viktiga. Som vd i en börsnoterat bolag är det viktigaste för mig att vi har rätt person på rätt plats i alla led, inte vilket kön eller varifrån våra medarbetare kommer.

Varför är det viktigt att Humana arbetar aktivt med dessa frågor?
– Det korta svaret är för att det är lönsamt. Det lite längre svaret utgår ifrån Humanas värdegrund och orsaken till varför vi finns över huvud taget. Genom att göra rätt saker på ett hållbart och effektivt sätt bidrar vi till ett bättre samhälle. Det är vad just Du kan bidra med som är det viktiga. Jag är stolt över det jobb vi gör även på detta område.

Johanna Rastad, vd och koncernchef

Vidare några frågor till Nina Marklund Krantz, HR-direktör på Humana. Nina, kan du ge exempel på hur vi arbetar med jämställdhet, mångfald och inkludering på Humana?
– Precis som Johanna säger startar allt med vår vision och värdegrund. Med en stark företagskultur är detta självklara frågor för oss att bry oss om. Men det kommer inte av sig självt, vi behöver fortsätta arbeta systematiskt med vår värdegrund. Och än finns mycket att göra.

Kan du säga något om jämställdhetsarbete i Humanas vardag?
– Exempelvis bygger vår rekryteringsprocess på en metod för kompetensbaserad rekrytering vilket innebär att det är den efterfrågade kompetensen som ska bedömas, inget annat, och att vi ska behandla alla sökande på samma sätt och så rättvist som möjligt och att ingen diskrimineras.

Hur fungerar det i praktiken?
– Det innebär det att rekryterande chef gör en helhetsbedömning av varje sökande, utifrån kravspecifikationen. Det är flera delar man tittar på innan man tar ett beslut men när man väl är där ska mångfald tas i beaktande. Finns flera jämnstarka slutkandidater som alla uppfyller kompetenskraven och personliga egenskaper ska vi eftersträva att välja den kandidat som också uppfyller vårt mål om en organisation med mångfald.

Ett annat exempel är att vi vid rekrytering av chefer strävar vi efter att ha med kandidater av olika kön i slutfasen. Tittar vi på hur det ser ut hos oss så är andelen kvinnor bland de högsta cheferna 57 procent under 2022.

Hur ser fördelningen kvinnor/män ut på Humana?
– Totalt är 71 procent av Humanas medarbetare kvinnor och 29 procent är män. Vår önskan är såklart att attrahera fler män till våra kvinnodominerade verksamheter. I rekryteringssystemet har vi funktioner där vi mäter antalet kvinnor/män som lämnat in sin ansökan, som fått komma till intervju och hur många som sedan fick jobbet. Allt för att följa upp hur väl vi lyckas med vår ambition.

Hur kommer det sig att Humana nästan har helt jämställda löner? Vad ligger bakom?
– Vi har högt ställda mål om att helt få bort lönegapet mellan kvinnor och män. Det finns enskilda yrkesgrupper som har en bit kvar men kvinnors löner ligger totalt på 100,5% av männens när vi tittar på hela koncernen. Det är ett mycket gott resultat som vi är otroligt stolta över.

En del av förklaringen är att vi arbetat systematiskt med lönekartläggning, lönesättningsprinciper och en tydlig löneprocess under många år. En annan del handlar om att man exempelvis i Norge och Finland har tarifflöner som påverkar lönesättningen.

Vet vi också något om hur sjuktal och uttag av vab ser ut hos våra medarbetare?
– Ja, numera kan vi följa denna data utifrån kön (juridiskt kön) och här är ett område med förbättringspotential. Vi följer dessvärre samhällets trend när det gäller att kvinnor har högre sjukfrånvaro och tar ut mer vab än män. Däremot är skillnaden i uttag av sjukfrånvaro mellan könen i Humana lägre än exempelvis de siffror som riksrevisionen presenterar. Kvinnors totala sjukfrånvaro är lite högre i Individ och familj och Äldreomsorg under 2022 än mäns. När det gäller centrala funktioner är sjukfrånvaron jämnare mellan könen.

Humana har precis tagit fram en rutin för hot och våld i nära relationer. Är det inte rätt eländigt att det ska behövas en sådan överhuvudtaget?
– Jo verkligen. Men vi vet att det som händer utanför jobbet kan påverka allt i livet. I och med denna rutin tar vi nu ett än större grepp om våra medarbetares välmående. Vi vill att våra medarbetare ska må bra både på jobbet och hemma och skulle man utsättas för hot, våld eller andra begränsningar av en partner eller någon annan i ditt hem så vill vi ge stöd på olika sätt. 

Nina Marklund Krantz, HR-direktör