Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Humana pionjärer med utfallskontrakt

Publicerad: 2023-07-31

Sociala utfallsmått är ett sätt att bedöma effektiviteten av insatser för att veta att vi gör rätt saker. På Humana arbetar vi aktivt med att ta fram lämpliga utfallsmått och ska nu även lansera ett första socialt utfallskontrakt.

Ett socialt utfallskontrakt är ett avtal mellan olika parter, till exempel Humana och en kommun, myndighet eller annan finansiär. Syftet är att effektivisera omsorgen genom att koppla betalningar till resultat eller utfall, i stället för att enbart fokusera på utförda aktiviteter.

Sociala utfallsmått ger en tydlig bild av hur väl en omsorgsinsats fungerar. Det gör det lättare att utvärdera insatsen och skapa transparens kring hur resurser används, vilket också gör att det lämpar sig väldigt väl för sociala utfallskontrakt.

Det senaste året har Damir Bandic, biträdande kvalitetsdirektör på Humana, arbetat med att få till ett första utfallskontrakt tillsammans med en extern finansiär.

Vad är det ni har gjort Damir?

Vi har tagit fram ett upplägg tillsammans med en extern finansiär som vi nu avser att börja erbjuda kommuner och andra myndigheter. Det arbetet påbörjas i höst.

Hur ser upplägget ut?

Vi vill sprida TFCO som är en förstärkt familjehemnsplacering som har dokumenterat god effekt. Det skulle bli bättre för den placerade ungdomen och minska kostnaden för samhället. Eftersom det är en evidensbaserad metod som vi vet fungerar så är vi trygga med att dela risken, kostnaden mellan oss, beställaren och den externa finansiären. Kostnaden för beställaren beror på i vilken utsträckning vi når de mål vi sätter upp. Risken blir på så vis mindre för beställaren men bättre för alla om vi når de önskade resultaten.

Vad är den externa finansiärens roll?

De investerar i insatsen och får sedan betalt om och när vi har lyckats. Det är alltså de som tar risken i första hand. För en kommun blir insatsen billigare om insatsen lyckas för då har vi en ungdom som är på rätt väg i livet. Men det blir också billigare om vi misslyckas för då behöver de inte ta hela kostnaden. Det innebär också att finansiären ställer höga krav på att de insatser de stöttar verkligen ska fungera.

Första kontraktet finns alltså i skrift, när tror du/ni att vi är i gång med första?

Det finns redan en önskan från samhällets sida att skapa nya modeller för effektivare insatser. Under 2023 driver Socialstyrelsen, i samverkan med SKR och RSS (Regionala samverkans- och stödstrukturerna), ett arbete för att implementera kunskapsstöd för att motverka brott och normbrytande beteende. 65 kommun är involverade och ska få möta och lyssna på företrädare för de olika metoder rekommenderas i kunskapsstödets. Genom information och kontakt med metodföreträdarna ska kommunerna få kunskap om tillvägagångssätt för att börja använda de olika metoderna. Här kommer våra metodgaranter att representeras bland annat TFCO, och här kommer vi lyfta fram möjligheten att ingå i en utfallskontrakt med oss och vår projektsponsor.

Vi har skapat ett utkast på affärsupplägg som ska presenteras och förhoppningsvis kommer vi arbeta vidare med ett par av dessa för att skapa en slutlig utfallskontakt. Exakt hur det ska utformas görs i dialog med de involverade parterna.

Hur etablerat är sociala utfallskontrakt i Sverige?

Inte alls, vi är piloter. Sociala utfallsmått finns det fler som har arbetat med i mindre skala, men inte kontrakt. Däremot är intresset stort, det finns en gemensam bild av att vi behöver pröva nya vägar, det är min bedömning.