Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Förnyad kvalitetsstämpel för Humana

Publicerad: 2023-10-03

Varje år granskas Humanas kvalitetsledningssystem av externa revisorer för certifiering enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015. Detta är ett av många sätt Humana säkerställer att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och regler.

– Det är så oerhört viktigt att de lagar som är skapade för att skydda de personer som befinner sig i våra verksamheter följs och efterlevs. Därför är jag stolt över att få den kvalitetsstämpel som ISO-certifikatet innebär, säger Titti Lilja, affärsområdeschef för Humana Individ och familj.

Humanas kvalitetsledningssystem, PARUS, är stommen när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet. Där finns alla processer, aktiviteter och rutiner som behövs för att säkerställa att de lagar och regler som finns gällande Humanas verksamheter följs. Detta måste ständigt uppgraderas, då omvärlden ändras. Genom att chefer och medarbetare är inne och aktivt arbetar i systemet utsätts rutinerna för ifrågasättande vilket också bidrar till förbättringar. Samtidigt säkerställs att rutinerna hålls levande ute i verksamheterna.

Fem dagar i juni var revisionen på plats och träffade alla ledningsgrupper i Individ och familj samt en del stödfunktioner. De var även ute på Team J:son i Jönköping, Öppenvården i Lund samt Trollebergsvägens LSS i Staffanstorp och gjorde stickprov i verksamheterna. Detta för att undersöka om kvalitetsledningssystemet och därmed lagar och regler efterlevs i praktiken.

Engagemanget i verksamheterna och ledningsgrupperna var stort och kärnverksamhet stod intakt inför granskningen. Ett par förbättringsmöjligheter identifierades i stödprocesserna som redan har lett till ändringar, och några nya handlingsplaner är framtagna.

– Att det hittas förbättringsmöjligheter i verksamheten är en av anledningarna till att vi genomför processen. Vi vill få hjälp att hela tiden bli bättre, säger Titti Lilja.