Hem

Kontaktuppgifter

Här hittar du fler kontaktuppgifter

Telefonnummer till växeln och adresser till våra kontor

Skyddsrond och riskbedömning

Skyddsronden är en av Humanas främsta arbetsmetoder för att göra riskbedömningar i våra medarbetares arbetsmiljö.

Skyddsrond

Genom att ställa frågor till dig som arbetar hos kunden om olika perspektiv på din arbetsmiljö kan vi kartlägga och åtgärda risker för skada, sjukdom och ohälsa.

Det är medarbetarens närmaste chef som med regelbundenhet (minst årligen)  genomför skyddsrond vid besök i våra personliga assistenters arbetsmiljöer. De personliga assistenterna som arbetar hos kunden brukar då tillsammans med närmsta chef, skyddsombud och i vissa fall också kunden samlas för att tillsammans gå igenom och besvara ett antal frågor. Frågorna hjälper oss att undersöka risker och bedöma om något behöver ändras eller åtgärdas. Utifrån skyddsronden skapas en handlingsplan för åtgärder. 

Riskbedömning

Utöver den årliga skyddsronden kan det finnas situationer eller förhållanden som gör att risker i arbetsmiljön behöver bedömas löpande. Exempel på sådana riskbedömningar kan vara situationer med hot och våld, smittrisker, ändrade förhållanden som påverkar medarbetare (förändringar i kundens genomförandeplan, arbete under resor, fysiska, organisatoriska eller sociala förhållanden mm).