Kvinna i rullstol klappar en liten hund som assistenten håller i

Synpunkter, klagomål, beröm och förbättringsförslag

Vi gillar när kunder och medarbetare vill vara med och utveckla Humana assistans! Många gånger leder den utvecklande feedback vi får, till de allra bästa förslagen på hur vi kan förbättra oss. Vi vill arbeta med synpunkter för att vi ser att det gör Humana assistans bättre. Vi har faktiskt en skyldighet att hela tiden förbättra vår tjänst!

Socialstyrelsens föreskrift för systematiskt kvalitetsarbete beskriver att klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att man ska kunna se mönster eller trender som visar på brister i verksamhetens kvalitet. Syftet med att samla in synpunkter, klagomål, beröm och förbättringsförslag är att löpande få feedback och utveckla vårt arbete.

Har du en riktigt bra idé om hur Humana assistans kan bli lite bättre?

Synpunkten, klagomålet, berömmet eller förbättringsförslaget ska beröra vår verksamhet, som hur vi arbetar med vår personal, eller hur vi bedriver assistans/stöd, vård och insats för våra kunder.

Definitioner

  • Synpunkt: framförd uppfattning/upplevelse
  • Beröm: ett positivt utlåtande
  • Förbättringsförslag: en idé om hur vi kan förbättra eller utveckla verksamheten
  • Klagomål: framförande av kritik eller missnöje riktat mot Humana assistans