Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Här hittar du allmänna frågor och svar

 1. För dig som personlig assistent gäller följande:

  • Vid symtom på luftvägsinfektion (snuva/nästäppa, halsont, hosta, huvudvärk, eventuellt feber) ska du stanna hemma tills ditt allmäntillstånd är gott och du har varit feberfri minst ett dygn. Detta gäller oavsett om du är vaccinerad mot covid-19 eller inte. 
  • Rutiner för användning av munskydd i förebyggande syfte varierar mellan regionerna, följ respektive regions beslut. Kontakta din uppdragschef om du är osäker. Skyddsutrustning beställs via våra leverantörer direkt till kund eller via din uppdragschef.
 2. Kontakta din uppdragschef för riskbedömning innan du bokar resa. Det är fortsatt viktigt att vi riskbedömer och säkrar arbetsmiljön för våra medarbetare vid tjänsteresa.

  Du hittar den senaste informationen på Utrikesdepartementets webbplats krisinformation.se.

 3. Om skyddsutrustning saknas helt på arbetsplatsen kontakta Humana omgående. Om misstänkt eller konstaterad smitta finns på arbetsplatsen får du som medarbetare inte arbeta utan skyddsutrustning. Om det börjar ta slut på skyddsutrustning, beställ direkt från vår leverantör eller kontakta uppdragschef för hjälp att beställa

 4. Om du inte har symptom på luftvägsinfektion så kan du gå till jobbet som vanligt. Kontakta gärna din chef för att göra en riskbedömning. Var uppmärksam på symptom och använd skyddsutrustning i förebyggande syfte.

 5. Till riskgrupp hör bland annat personer över 65 år, personer med vissa kroniska sjukdomar (diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar med fler), personer med nedsatt immunförsvar och ovaccinerade gravida. 
  Läs mer information om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplats.

   

   

 6. Först och främst ska du som alla andra i samhället minimera risken att du själv blir smittad. Försök undvik att umgås med personer som är misstänk smittade. Håll avstånd och tvätta händerna ofta med tvål och vatten. 

  Munskydd kan användas i förebyggande syfte. Vi följer den aktuella regionens rekommendation om att använda munskydd i förebyggande syfte när smittspridningen i regionen är hög. Kontakta din uppdragschef om du är osäker eller om skyddsutrustning saknas.

  Bra information gällande smittspridning finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

   

 7. Alla som arbetar inom personlig assistans är en viktig del av samhället och är en samhällskritisk funktion. I detta läge är det därför viktigt att vi arbetar för att upprätthålla vår ordinarie verksamhet. I förlängningen innebär det att den som är frisk går och arbetar.

  Det är viktigt att du informerar din uppdragschef vid misstänkt eller konstaterad smitta hos kund. Humana som arbetsgivare gör riskbedömningar löpande för respektive assistans. 

  I denna situation finns ett antal saker att tänka på. Både kund och assistent skall så gott det går undvika fysisk kontakt. Givetvis kan det uppstå situationer där det ändå behövs (exempelvis förflyttningar) och då gäller det att ta till rimliga åtgärder.

  Om en kund uppvisar symtom på covid-19 eller är konstaterad smittad ska all nödvändig skyddsutrustning användas. Den skyddsutrustning man använder är handskar, skyddsförkläde, visir och andningsmask. All utrustning ska vara CE-märkt och godkänd att använda för vård av covid-19. Andningsmask och visir använder du under hela tiden då du vistas i samma rum som kunden. Följ alltid basala hygienrutiner, saknar du kunskap gå vår utbildning i Lärportalen. 

 8. Den smittade personen ska följa rekommendationen från folkhälsomyndigheten för att minimera smittorisken. Den ska minimera kontakten med andra personer. Om denna person bor med kunden är vår rekommendation att den smittade isoleras i boendet (om inte annan lösning finns exempelvis bo hos släkting utanför riskgruppen eller i sommarstuga). Det bästa är om den personen har eget rum och tillgång till egen toalett. Den ska inte dela sängkläder eller handduk med andra personer och helst inte vistas nära friska personer (minst 2 meter).

  Alla har inte denna möjlighet och utrymme för detta och då får man vidta de åtgärder som går, exempelvis inte sova på samma ställe som kunden, vistas i olika rum och äta vid olika tillfällen och gärna på olika ställen. Bor den smittade med kunden i en liten bostad är det stor risk att kunden blir smittad.

  När det gäller assistenter i denna miljö så är det viktigt att de följer hygienrutinerna och tvättar händerna, och att inte vistas för nära inpå den som är sjuk. Det kan ibland rekommenderas att använda skyddsutrustning även om kunden inte är smittad. 

 9. Om du har symtom på luftvägsinfektion ska du inte gå till jobbet. I arbetet som personlig assistent arbetar du nära din kund och kan riskera att smitta kunden.

  Följ Folkhälsomyndighetens eller 1177s rekommendationer. 

  • Om du uppvisar symtom ska du stanna hemma från jobbet.
  • Kontakta din uppdragschef om du är sjuk så att Humana snabbt kan få in vikarie till kunden, riskbedöma läget hos kunden och kunna sätta in nödvändiga åtgärder beroende på situation.