Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Här hittar du allmänna frågor och svar

 1. Från och med 1:a oktober finns det inte längre någon avrådan från UD gällande resor utanför EU på grund av covid-19. Kontakta din uppdragschef innan du bokar resa för riskbedömning. Det är fortsatt viktigt att vi riskbedömer och säkrar arbetsmiljön för våra medarbetare vid tjänsteresa.

  Du hittar den senaste informationen på Utrikesdepartementets hemsida.

 2. Om skyddsutrustning saknas på arbetsplatsen beställ direkt från vår leverantör eller kontakta uppdragschef för hjälp att beställa.

 3. När en person testar positivt för covid-19 ska den som bor i samma hushåll stanna hemma i sju dagar räknat från den dag personen provtog sig. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, oavsett om man har symtom eller inte och oavsett ålder.

  Alla rekommenderas också att testa sig. Den som har symtom rekommenderas att testa sig direkt då symtomen uppstår. Den som inte har symtom testar sig istället fem dagar efter det att personen i hushållet som testat positivt provtog sig. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.

  Den som inte får symtom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen i deras hushåll testade positivt. Det är fortfarande viktigt att vara vaksam på nytillkomna symtom.
  Personer som haft konstaterad covid-19 de senaste sex månaderna behöver inte testa sig eller stanna hemma i samband med smittspårning. De behöver däremot stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion.

  Om du bor med någon som är sjuk i covid-19 kan du vara berättigad smittbärarpenning läs mer på Försäkringskassans hemsida.

 4. Ja, vi har alla ett ansvar att undvika/minska risk för smittspridning. Detta är reglerat i Smittskyddslagen, 2 kapitlet.

 5. Till riskgrupp hör bland annat personer över 70 år, personer med kroniska sjukdomar (diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar med fler), personer med nedsatt immunförsvar och gravida.
  Läs mer information om riskgrupper här: Folkhälsomyndighetens webbplats

   

   

 6. Denna fråga består av flera delar. Först och främst ska du som alla andra i samhället minimera risken att du själv blir smittad. I grunden handlar det om att sköta din handhygien. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Sedan skall du minimera möten med möjliga smittbärare, detta är svårt utifrån att du inte vet vilka som kan bära på coronaviruset. Det finns dock enkla saker du kan göra i din vardag som minskar risken. Att undvika större folkmassor är givet. Du kan ta cykeln till arbetet istället för att åka kollektivt och använda videosamtal eller telefon i kontakten med myndigheter, sjukvården men även i sociala situationer.

  Bra information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Använd visir och munskydd som komplement vid allt nära vårdnära arbete, mindre än två meter från kunden. Behöver ni beställa visir och munskydd till arbetsplatsen kontakta din uppdragschef.

   

 7. Det är nu återigen godkänt att samlas i assistentgrupperna för fysiska personalmöten. Innan du bokar in en fysisk träff ska du kontakta din uppdragschef för dialog och riskbedömning samt att kunden får vara med i dialogen och godkänna att assistenterna träffas fysiskt i grupp. Tänk fortsatt på att hålla avstånd, kan avstånd inne hållas används visir. Ses gärna ute eller i en större lokal om det är möjligt. Humana arrangerar fortsatt inga stora event för våra kunder och assistenter. Detta beslut gäller tillsvidare och vi utvärderar löpande och nytt beslut kan komma att tas i denna fråga framåt.

 8. Alla som arbetar inom personlig assistans är en viktig del av samhället och är en samhällskritisk funktion. I detta läge är det därför viktigt att vi arbetar för att upprätthålla vår ordinarie verksamhet. I förlängningen innebär det att den som är frisk går och arbetar. Humana som arbetsgivare gör riskbedömningar löpande för respektive assistans. Full skyddsutrustning anpassad och godkänd för covid-19 ska användas, se rutiner i myHumana eller kontakta din uppdragschef om du har frågor kring detta. I denna situation finns ett antal saker att tänka på. Både kund och assistent skall försöka undvika fysisk kontakt om det går. Givetvis kan det uppstå situationer där det ändå behövs (exempelvis förflyttningar) och då gäller det att ta till rimliga åtgärder

  Om en kund uppvisar symtom på covid-19 eller är konstaterad smittad ska all nödvändig skyddsutrustning användas. Den skyddsutrustning man använder är handskar, skyddsförkläde, visir och andningsmask. All utrustning ska vara CE-märkt och godkänd att använda för vård av covid-19. Andningsmask och visir använder du under hela tiden då du vistas i samma rum som kunden. Följ alltid basala hygienrutiner, saknar du kunskap gå vår utbildning på Humana Academy.

 9. Från 1 november 2021 sker vissa förändringar i rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om testning och hur länge en person som haft symtom eller konstaterat smittad av covid-19 behöver stanna hemma. Vissa av dessa rekommendationer gäller dock inte den som arbetar inom vård och omsorg. För dig som personlig assistent gäller följande från 1 november:

  • Vid symtom ska du stanna hemma och testa dig för covid-19. Detta gäller oavsett om du är vaccinerad eller inte. I väntan på provsvar ska du stanna hemma.
  • Om du testar positivt för covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar efter att du fått symtom. De två sista dygnen ska vara feberfria och allmäntillståndet ska vara gott innan du återgår i arbete.
  • Om du testar negativt kan du återgå till arbetet om du varit feberfri i minst ett dygn och du känner dig frisk. Detta även om vissa luftvägssymtom kvarstår.

  I det förebyggande arbetet ska visir och munskydd fortsatt användas i allt vårdnära arbete mindre än två meter från kunden. Skyddsutrustning beställs via våra leverantörer direkt till kund eller via din uppdragschef.

 10. Om du blir sjuk eller uppvisar symtom på sjukdom ska du inte gå till jobbet, du ska beställa tid för testning. I arbetet som personlig assistent arbetar du nära din kund och kan riskera att smitta kunden. Att inte arbeta sjuk eller med symtom gäller alltid men är extra viktigt i den situation vi befinner oss nu med hög smittrisk av Coronavirus. Följ 1177s rekommendationer. 

  • Om du uppvisar symtom så som Folkhälsomyndigheten beskriver så ska du stanna hemma från jobbet. Läs här om symtomen.
  • Kontakta din uppdragschef om du är sjuk så att Humana snabbt kan få in vikarie till kunden, riskbedöma läget hos kunden och kunna sätta in nödvändiga åtgärder beroende på situation.