Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Här hittar du vår föreläsningsserie om LSS

Föreläsningarna är kostnadsfria men du behöver registrera dig för att kunna se dem. 


Vad är LSS? (del 1)

Vad är LSS och hur fungerar lagen? Vem är den till för? Vi förklarar hur lagen fungerar och vilken hjälp som finns att söka. Följ med vår föreläsare Erik Wahlgren på en intressant resa genom LSS. 

Se föreläsningen om Vad är LSS?

 


Råd och stöd (del 2)

I LSS-lagen finns det tio olika insatser som man kan söka, där Råd och stöd är den första. Vem har hand om Råd och stöd i din region? Vem kan få Råd och stöd? Följ med vår föreläsare Erik Wahlgren när han förklarar vad insatsen innebär.

Se föreläsningen om Råd och stöd

 


Vad är personlig assistans? (del 3)

För många är personlig assistans nödvändigt för att kunna leva som alla andra. Det krävs dock en hel del för att få rätt till det stödet. Under denna föreläsning går vi igenom steg för steg vad personlig assistans är och vad som krävs för att kunna få det. Föreläsningen är gratis och är cirka 50 minuter lång.

Se föreläsningen om Vad är personlig assistans?

 


Ledsagning (del 4)

Ledsagning är en insats för dig som behöver hjälp att förflytta dig till och från en plats utanför ditt hem. Erik Wahlgren förklarar på ett enkelt sätt hur ledsagning fungerar och vem som kan få insatsen. 

Se föreläsningen om Ledsagning

 


Biträde av kontaktperson (del 5)

Att få ett personligt stöd som ska hjälpa till att göra mottagaren mer självständig och kanske bryta en isolering, det är vad kontaktperson handlar om. Vi förklarar hur du söker och vad som ingår i insatsen. 

Se föreläsningen om Biträde av kontaktperson

 


Avlösarservice i hemmet (del 6)

Avlösarservice i hemmet är insatsen som ska ge anhöriga en möjlighet till stöd och återhämtning. Vi ger svar på hur det fungerar och hur ansökan går till. 
Du kan ställa frågor till oss i chatten och som vanligt är föreläsningen gratis.

Se föreläsningen om Avlösarservice i hemmet

 


Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (del 7)

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (kortis) ger möjlighet till miljöombyte och möjlighet att prova nya saker för både barn och vuxna. Samtidig får anhöriga möjlighet till avlastning och egen tid.

Se föreläsningen om Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

 


Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (del 8)

Att ha rätt till "fritids" före och efter skolan gäller alla barn tills man fyller 12 år. Har man en funktionsvariation kan man behöva insatsen längre. I denna föreläsning går vi igenom hur korttidstillsyn för skolungdom över 12 år fungerar, vem som har rätt att söka och hur det går till. Följ med oss på vår resa genom LSS-lagen. 

Se föreläsningen om Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

 


Boende i Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom (del 9)

Ibland är det nödvändigt att bo hos någon annan än sin ursprungliga familj. Då är det viktigt att det nya boendet är tryggt och bra för alla parter.
Vem har rätt till familjehem eller särskilt boende inom LSS? Hur funkar det och vem kan bli familjehem? 

Se Boende i Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom

 


Bostad med särskild service för vuxna eller annan bostad (del 10)

Alla har rätt till ett bra liv, och boende. Det gäller även om man har en funktionsvariation och tillhör LSS. Här går vi igenom olika boendeformer och vad som krävs för att få ett anpassat boende. Efter föreläsningen har du bra koll på hur det fungerar och hur man söker rätt boendeform.

Se föreläsningen Bostad med särskild service för vuxna, eller annan anpassad bostad

 


Daglig verksamhet (del 11)

Att känna sig delaktig och behövd är viktigt för alla människor. Har man en funktionsvariation kan Daglig verksamhet vara ett bra alternativ. Här går vi igenom vad det innebär, hur det funkar, och vem som kan ha rätt till Daglig verksamhet. En föreläsning för alla som kommer i kontakt med LSS och behöver veta mer.

Se föreläsningen om Daglig verksamhet

 

Man sitter på trappsteg i lång trätrappa
Assistansrådgivningen Erik Wahlgren 020-70 80 87


Vi kan tyvärr inte ta emot jobbansökningar via våra informatörer, assistansrådgivningen eller kontaktformuläret. Söker du jobb? Vänligen gå till jobbportalen