Hem

Kontaktuppgifter

Daniel tog ansvar för ett rättvist beslut

Publicerad: 2018-03-26

Sommar 2016 träffade vi en glad 14-årig kund med bland annat Downs syndrom. De hade haft ett annat assistansbolag sedan tidigare och då fått avslag på sin ansökan om personlig assistans. Avslagsbeslutet var uppenbart felaktigt och inte grundat i gällande lagstiftning.

Avslagsbeslutet var uppenbart felaktigt och när vi träffade kommunen upptäckte vi att deras motivering var grundat i kommunala principer och inte i gällande lagstiftning. Under processen var familjen orolig, främst över processen men också över risken att bli lämnade av ytterligare ett assistansbolag. Efter flera samtal med familjen överklagas kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Någon månad senare fick familjen bifall på sin överklagan. När kunden fick det positiva beskedet upplevde jag som jurist att vi tagit vårt ansvar. Det ska vara kommunernas och Försäkringskassans uppgift att alla får rättvisa och riktiga beslut men i just i detta fall fick vi ta över det ansvaret, annars hade en 14 årig pojke med ett stort hjälpbehov stått utan personlig assistans och hans familj utan hopp.
Daniel Saliba, Jurist

Känner du någon mer som behöver våra fantastiska jurister?

Kontakta oss på 020- 30 31 00.