Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Publicerad: 2019-08-30

Den som får personlig assistans innan det finns ett slutgiltigt beslut kan under vissa förutsättningar ändå ha rätt till assistansersättning. Försäkringskassan har tidigare hävdat att den enskilde månadsvis måste redovisa den utförda assistansen på samma sätt som om det redan finns ett beslut och att den redovisningsplikten gäller ända fram till dess att det kommer dom från domstol i sista instans.

Humana Assistans har för en kunds räkning drivit frågan om hur långt redovisningsskyldigheten sträcker sig. Av lagtext och förarbeten står det nämligen att redovisning ska ske under Försäkringskassans handläggningstid. Det vill säga bara fram till dess att Försäkringskassan fattar beslut och inte tiden mellan ett avslagsbeslut hos Försäkringskassan och en bifallsdom i domstol.

Förvaltningsrätten dömde till Försäkringskassans fördel, men Kammarrätten ändrade och dömde till kundens och Humanas fördel. Försäkringskassan överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen och i juli i år kom domen. Högsta förvaltningsdomstolen ger kunden och Humana Assistans rätt. Det är endast under Försäkringskassans handläggningstid som den månadsvisa redovisningen måste ske för att det ska finnas rätt till retroaktiv assistansersättning. Under tiden som ärendet prövas i domstol finns det däremot inte något krav på månadsvis redovisning av den assistans som utförs i väntan på dom.