Hem

Kontaktuppgifter

Personlig assistans för andning och sondmatning. Nu är beslutet fattat!

Publicerad: 2020-06-10

Den 3 juni 2020 beslutade riksdagen att ändra lagen så att alla hjälpmoment för andning och sondmatning anses vara grundläggande hjälpbehov som ger rätt till personlig assistans. Det ska inte heller göras något avdrag för så kallat normalt föräldraansvar när man beräknar vilken tid som ska beviljas. Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2020.

Vid en första anblick kan det låta enkelt när man säger ”alla hjälpmoment”, men vi anar redan nu att det kommer att uppstå nya gränsdragningsproblem om vad som ska ge rätt till personlig assistans.

I nuläget är det endast vissa hjälpmoment vid andning och sondmatning som i praktiken ger rätt till personlig assistans. I dessa sammanhang stöter vi på tillämpning där man ifrågasätter vad som är just ”hjälp med andning” och som menar att det finns en skillnad gentemot ”allmänna åtgärder för att underlätta andning”. Som till exempel inhalationer. Är det ”hjälp med andning” som ska ge rätt till personlig assistans om en person behöver hjälp att inhalera flera gånger varje dag för att klara sin syresättning och undvika slemproppar eller är inhalationerna endast en allmän åtgärd för att underlätta andning som inte ger rätt till personlig assistans? Vart den nya gränsen kommer att gå när det gäller andning och sondmatning kommer att behöva prövas i domstol innan vi har svar.

Från och med den 1 juli 2020 är det i alla fall möjligt att ansöka om personlig assistans för alla hjälpmoment vid andning och sondmatning. Om du eller någon du känner vill veta mer eller vill ha hjälp att ansöka är ni välkomna att kontakta Humana Assistans. Våra jurister är experter på personlig assistans och hjälper gärna till.

Josefin Mikaelsson | Chefsjurist

Kontakta Assistansrådgivningen