Hem

Kontaktuppgifter

"Ingen ska behöva välja bort sin funktionalitet för att den kostar för mycket!"

Publicerad: 2021-05-21

Nyligen skrev ett trettiotal ordföranden för olika organisationer en debattartikel kring rätten att få olika former av hjälpmedel. Undertecknarna är djupt oroade över att utvecklingen verkar gå åt fel håll och att tillgången till hjälpmedel håller på att bli en klassfråga.

Vi ställde några frågor till Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuroförbundet och en av undertecknarna.  

Varför har ni valt att gå ut med denna debattartikel?   
– Vi representerar tillsammans ett stort antal människor som tillhör professionen eller som har olika typer av funktionsnedsättningar och deras närstående. Vi har under en längre tid bevittnat hur tillvaron försämrats alltmer för personer som behöver ha adekvata hjälpmedel för att underlätta sin vardag. Det råder en stor ojämlikhet i landet över vilka hjälpmedel du kan få förskrivna och vad du får betala för dem. Vi ville tillsammans gå ut och sätta ner foten och berätta om de förhållanden som råder och vilka signaler vi får från våra medlemmar.

Vi har också ett antal förslag på viktiga åtgärder att genomföra, som exempelvis en tydlig nationell styrning som bidrar till en jämlik hjälpmedelsförsörjning.

 
Vad är det viktigaste skälet för att alla som behöver får rätt till hjälpmedel? 
– Det handlar om en grundläggande rätt till bästa möjliga funktionalitet. Denna grundläggande rättighet finns nedtecknad i såväl HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) som Funktionsrättskonventionen. Såväl individen som samhället tjänar på att alla som behöver får så goda livsförutsättningar som möjligt.

Rätt hjälpmedel kan bidra till ökad hälsa, självständighet och bättre livskvalitet.

Tror ni att politikerna lyssnar? 
– Politikerna lyssnar, men de behöver mer kunskap för att förstå och därmed fatta bättre beslut. Det får konsekvenser att införa åtgärder för att ”dämpa efterfrågan” på hjälpmedel som en professionell förskrivare anser att en person har behov av. Konsekvenserna innebär istället att kostnader kan uppstå på annat håll. Några exempel är större hjälp- och stödbehov, färre som kan yrkesarbeta och studera eller delta i samhället, ökade hälso- och sjukvårdskostnader med mera.
  
Något du skulle vilja tillägga? 
– I ett välfungerande samhälle ges alla individer de bästa förutsättningarna att leva sitt liv efter egna premisser. Tillgång till rätt anpassade hjälpmedel bidrar till dessa förutsättningar. Ingen ska behöva välja bort sin funktionalitet för att den kostar för mycket!

Har du frågor om hjälpmedel eller personlig assistans?

Man sitter på trappsteg i lång trätrappa
Assistansrådgivningen Erik Wahlgren 020-70 80 87