Hem

Kontaktuppgifter

Fler ska få rätt till personlig assistans

Publicerad: 2022-03-31

Nu har regeringen presenterat propositionen som ska ge stärkt rätt till personlig assistans. Förslagen bygger på den statliga offentliga utredningen SOU 2021:37 "Stärkt assistans" och går helt i linje med den lagrådsremiss som lades fram tidigare i år.

Vad är det för lagändringar?

Det grundläggande behovet "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper" tas bort ur lagen. Istället införs ett nytt grundläggande behov för den som på grund av en psykisk funktionsnedsättning har behov av förebyggande stöd för att förebygga att personen skadar sig själv, andra eller egendom. För att få rätt till förebyggande stöd kommer det inte att krävas ingående kunskaper. Det kommer inte heller att krävas att personen har ett utåtagerande beteende. Förutom förebyggande stöd kommer även kvalificerade aktiverings- och motivationsinsatser som personen behöver för att tillgodose några av de andra grundläggande behoven också att räknas som grundläggande behov.

Det kommer även att införas ett schabloniserat föräldraavdrag när man bedömer barns behov av personlig assistans. Det har tidigare varit upp till handläggaren att bedöma om, och i så fall hur stort, föräldraansvaret ska anses vara. Syftet med lagändringen är att skapa en bättre förutsebarhet vid assistansbedömningar och att avdraget ska göras på samma sätt oavsett vem som utreder behovet.

Hur många fler kommer att få assistans?

Regeringen tror att cirka 2 000 personer kommer att kunna beviljas personlig assistans. Dessutom tillkommer de som kommer att beviljas personlig assistans från kommunen enligt LSS. Som om inte det här vore nog så är det förstås också många som redan idag har personlig assistans eller assistansersättning som kommer att kunna beviljas utökad assistans.

När börjar den nya lagen gälla?

Förslaget är att den nya lagen ska börja gälla den 1 januari 2023 och det är tidigast då som det blir möjligt att ansöka om personlig assistans utifrån de nya förutsättningarna.

Men hur förbereder vi oss på Humana?

Redan nu i maj kommer juristerna att träffas för att gå igenom alla detaljerna i den nya lagstiftningen. Vi kommer att kunna rabbla lagen och alla nyheter i sömnen när vi är klara. Vi kommer även att inventera våra befintliga kunder, kunder som fått indraget beslut, tidigare sökkunder och så vidare, så att vi vet vilka vi kan hjälpa till bättre beslut. Tillsammans med våra informatörer och marknadsavdelningen planerar vi också hur vi bäst når ut till nya kunder och sökkunder. Förarbetet sker nu i vår och ju närmare årsskiftet vi kommer desto mer taggade för att köra igång blir vi. Jag utgår från att vi kommer att posta ett antal ansökningar till Försäkringskassan första dagarna i januari.

Josefin Mikaelsson, Chefsjurist Humana Assistans 
Josefin.mikaelsson@humana.se


Mer om lyftet

Uppdaterat: Jättelyft för personlig assistans i januari 2023 - Hejaolika.se

Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn (regeringen.se)