Hem

Kontaktuppgifter

Humanas chefsjurist om nya lagen: ”Fler får assistans”

Publicerad: 2022-06-29

Riksdagen har nu klubbat igenom förslag om stärkt assistans. – Alla som har assistans bör ta en titt på om de omfattas av förändringarna och kan vara berättigade till mer assistans, säger Humanas chefsjurist Josefin Mikaelsson.

Förändringarna – som träder i kraft 1 januari 2023– innebär i korthet att det tillkommer ett nytt schablonavdrag för föräldraansvar och nya grundläggande behov. Humanas chefsjurist Josefin Mikaelsson utbildade sig till jurist efter att ha fått en son med funktionsnedsättning och hon har jobbat professionellt med frågor om personlig assistans sedan 2003.
– Det här kommer att återskapa rätten till assistans för vissa grupper och vissa behov men inte lika mycket som vi hade hoppats när vi såg utredningen. Jag vill inte låta för negativ för det är fortfarande bra – det är väldigt skönt att det för första gången på mer än ett decennium kommer ny lagstiftning som på allvar stärker personlig assistans.

Vad är den största nyheten?

– Det är att det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” tas bort. Det innebär att personer som har personlig assistans skulle kunna beviljas mer assistans, men också att personer som tidigare fått avslag på grund av det här med ingående kunskaper-kravet, nu kommer att kunna få assistans. En annan nyhet är att det införs nya grundläggande behov, bland annat förebyggande stöd och assistans för egenvård och medicinsk tillsyn.

Det nya schablonavdraget för föräldraansvar ska innebära att fler barn får personlig assistans?

– Ja. Lagstiftaren (riksdagen) tror att många barn kommer beviljas assistans, jag är inte lika tvärsäker på att det blir så många. Men det är bra är att det inte ska göras något avdrag för andning, sondmatning eller medicinsk tillsyn, det kommer göra att små, väldigt sjuka barn lättare kommer att få assistans. Det blir också mer förutsägbart med ett schabloniserat föräldraavdrag än ett godtyckligt föräldraansvar för andra hjälpbehov.

Om jag eller någon anhörig har behov av personlig assistans – behöver jag agera på de här lagändringarna?

– Alla som har assistans bör ta en titt: omfattas jag av det här förändringarna, kan jag vara berättigad till mer assistans? Och om du har sökt assistans senaste åren och fått avslag kan du kika på om det är något av det du fick avslag på som har ändrats, då kan det innebära en
ny chans att söka.

Bör jag oroa mig för förändringarna om jag har ett befintligt beslut om personlig assistans?

– Nej, en ny lag är inte en väsentlig förändring som kan påverka ditt befintliga beslut. Däremot om du har ett tidsbegränsat beslut som löper ut, då kan en ny lag påverka om du ska ansöka om förlängning. Jag vill betona att det här ska stärka rätten till assistans, det ska inte innebära att någon som har assistans blir av med den, utan det är snarare att den som redan har kan få lite mer och den som inte har kan få. Det är det som är syftet med lagändringen.

Många tycker att det här är komplicerat. Går det att få hjälp om jag är osäker på hur det påverkar min eller mina anhörigas personliga assistans?

– Ja, har du frågor och funderingar får du jättegärna höra av dig till oss. Vi har ett 25-tal jurister som arbetar med det här dagligen och vi har ett brinnande intresse för de här frågorna. Kontakta Assistansrådgivningen på Humana, det är en första väg in för att få hjälp.

När ska jag påbörja min ansökan om jag tror att jag kan få mer assistans? Lagändringarna träder i kraft 1 januari 2023.

– Det kan vara smart att börja förbereda det under hösten så att du kan ansöka direkt 1 januari om det är aktuellt. Det räcker ju aldrig bara med en beskrivning av vad du behöver hjälp med för att du har en viss funktionsnedsättning eller diagnos. Du måste också ha medicinska underlag som styrker det du säger och kanske till exempel ADL-intyg från arbetsterapeut och det tar tid att få.

När vet vi hur lagstiftningen kommer att tillämpas?

– Handläggningstiden hos myndighet är cirka tre månader om det går som det ska, så under
första halvåret 2023 kommer vi få en första indikation på hur myndigheterna kommer att tillämpa den nya lagen. Men för att få praxis från domstol kommer det ta lång tid, där handlar det om överklaganden som tar år.

Så fler kommer att få personlig assistans från våren 2023?

– Ja, det tror jag. Trendbrottet då inte längre färre utan fler får personlig assistans väntas komma i juni-juli 2023. De senaste tio åren med personlig assistans har varit väldigt motiga. Och jag är rädd för att det blir svårt för myndigheterna att ändra sin syn på assistans, men det här är väldigt positivt. Hela syftet med lagändringen är att stärka assistansen, och det känns väldigt bra och kul att det ska bli ökad assistans igen åtminstone för några.

Josefin Mikaelsson höll nyligen en digital föreläsning om lagändringarna.

Se föreläsningen här