Hem

Kontaktuppgifter

Regeringens besparingar blir svåra för personlig assistans

Publicerad: 2023-09-20

Många hade hoppats att regeringen skulle tänka om och rädda den personliga assistansen, i statsbudgeten för 2024. Det blev en förbättring – men långtifrån tillräckligt. Uppräkningen är fortfarande långt under löne- och prisökningarna. Effekten blir i praktiken att personlig assistans ställs inför mångmiljonbesparingar nästa år.

– De som drabbas allra hårdast av regeringens snålhet mot personlig assistans är förstås alla de människor vars självständiga vardag är beroende av assistans, säger Hans Dahlgren, vd Humana Assistans, som ger några exempel: 

Pojken med autism som klarar skolan tack vare sina personliga assistenter. Pappan som mitt i livet drabbas av en stroke men som tack vare sin personliga assistent fortfarande kan följa med dottern till simträningen. Kvinnan som är född med cerebral pares som tack vare personlig assistans ändå kunnat utbilda sig och ha en karriär. 

– Det är tre personer vars vardag fungerar bättre och vars frihet förstärks tack vare personlig assistans. Tre exempel på människor som kommer att drabbas mycket hårt av regeringens snålhet mot denna viktiga del av välfärden. 

Orättvist snålt för assistansen 

Personlig assistans behandlas särskilt snålt. Andra delar av LSS, som kommunala gruppboenden, betydligt rimligare uppräkning (4,6 mot 2,5 procent). En konsekvens kan bli att barn måste flytta från sina hem och familjer för en annan boendeform, om man inte kan rekrytera assistenter.  

– Varför ska assistansen, som är så viktig för över 13 000 människors vardag och frihet, vara mindre värd? Varför ska de personliga assistenterna inte ha samma möjligheter att göra ett bra jobb? frågar Hans Dahlgren. 

Fusk och otrygghet kan bli effekt av budgeten

En risk med besparingarna på personlig assistans är gäller ekonomi, rättssäkerhet och arbetsmiljö. Om seriösa aktörer måste dra ner kan oseriösa aktörer åter bre ut sig, med fusk och dåliga arbetsvillkor som följd. Kvalitetsutveckling, utbildningsinsatser för personalen och rekrytering kan bli lidande. 

– Vi är en seriös aktör som vill följa lagar och regler och vara goda arbetsgivare för alla våra medarbetare. Om vi och andra seriösa anordnare får det svårare att till exempel rekrytera personal och inte kan erbjuda lika många assistans – då är risken att mer oseriösa företag tar över, säger Josefin Mikaelsson, chefsjurist Humana Assistans.

Sedan 2016 har schablonen, med ett enstaka undantag, ökat betydligt mindre än inflationen. 2024 blir differensen extremt stor mellan löneökning och 2,5% uppräkning.

Andra delar av LSS som kommunala gruppboenden följer kommunernas omsorgsprisindex, som ökar 4,6%.