Hem

Kontaktuppgifter

Låt inte gängkriminella stjäla assistansens pengar

Publicerad: 2023-10-27

Välfärdskriminalitet är en stöld från de personer som välfärden är till för. Regeringen står passiv – nu krävs krafttag med såväl brottsbekämpning som bättre kontroll.

Problemet med kriminalitet inom personlig assistans uppmärksammas åter, i dag i TV4. Det göder den organiserade brottslighet som plågar Sverige, och det slår hårt mot alla som är beroende av personlig assistans för en fungerande vardag.

TV4: Assistansbedrägerier för 300 miljoner kronor kopplas till gängkriminalitet

– Regeringens passivitet inför att gängkriminella åderlåter assistansen på pengar är upprörande. Denna stöld av skattemedel drabbar assistansberättigade hårt och är oacceptabelt. Regeringen har ett ansvar att agera och ta krafttag mot denna typ av brottslighet, säger Hans Dahlgren, vd för Humana Assistans.

Personlig assistans är en viktig del av den svenska välfärden, och hjälper människor med funktionsnedsättningar att leva självständiga liv. Tyvärr har det blivit allt vanligare att samvetslösa personer utnyttjar systemet genom att fuska med assistansersättningen. Detta är inte bara oetiskt utan också olagligt.

När organiserad brottslighet utnyttjar assistansen och andra välfärdstjänster för egen vinning betyder det att våra skattepengar avsedda för vård och omsorg, går till att finansiera våldsam gängkriminalitet.

Regeringen har vidtagit åtgärder för att bekämpa välfärdskriminalitet, men mer behöver göras. Enligt en artikel från Assistanskoll överväger regeringen att utreda åtgärder mot välfärdskriminalitet inom personlig assistans. Det välkomnar Humana till fullo. 
Förslaget inkluderar formerna för uppföljning av assistansersättningen, begränsningar av anhörigassistans, begränsningar av möjligheten att ha dubbla roller, och åtgärder för att kontrollera att personlig assistans utförs.

Personlig assistans en av de stora riskbranscherna när det gäller brottslighet och fusk inom vård och omsorg, vilket påvisats upprepade gånger. Detta visar på behovet en bättre uppföljning, där man använder de omfattande verktyg som redan finns, med fokus på att stoppa kriminalitet.

– Det är oerhört viktigt att värna rätten till personlig assistans för personer som har behov av denna viktiga insats. När assistansen gång på gång kopplas ihop med kriminalitet finns det risk att även alla som har berättigade behov av insatsen misstänkliggörs, säger Josefin Mikaelsson, chefsjurist på Humana Assistans.

Det behövs krafttag från Försäkringskassan och polisen för att hitta och stoppa välfärdskriminella, men också politiska åtgärder. Regeringen behöver agera tydligt mot välfärdskriminalitet inom personlig assistans.

Några konkreta förslag vore:

  • Ett enda statligt huvudmannaskap för assistansen. När en del av personlig assistans ligger hos kommunerna är risken större att välfärdskriminalitet kan pågå oupptäckt. Liggande förslag om ett statligt huvudmannaskap bör förverkligas snarast.
  • Förbättrad kontroll, med t ex någon form av uppföljning av assistansbeslut (som inte innebär en omprövning av redan fattade beslut kring oförändrade behov, men en extra möjlighet att upptäcka oegentligheter).
  • Bättre samverkan och informationsutbyte mellan myndigheter. Försäkringskassan känner till varje enskild person som arbetar som personlig assistent och känner samtidigt till exakt vilka timmar dessa personer uppger att de arbetat som personlig assistent. En bättre samverkan och möjlighet till informationsutbyte mellan myndigheter borde ge ökade möjligheter att upptäcka misstänkt assistansfusk.