Hem

Kontaktuppgifter

Valfrihet stärker välfärdens resurser

Publicerad: 2023-11-20

Friheten att välja är viktig för den som är berättigad till personlig assistans. Men valfriheten innebär också att välfärdens pengar räcker längre eftersom den sparar pengar åt stat och kommun. Humanas chefsjurist Josefin Mikaelsson förklarar hur det hänger ihop.

Josefin Mikaelsson har mångårig erfarenhet av personlig assistans. Både på Humana, och som anhörig till personer som är berättigade till assistans. Hon förklarar hur det hänger ihop – hur mångfalden av anordnare av assistans kan spara skattepengar.

– Privata anordnare gör ett jobb som kommunerna själva inte kan och ofta inte heller vill göra, och som assistansanvändarna inte heller vill ha. Cirka 8 av 10 som är berättigade till personlig assistans har valt bort kommunen till förmån för en privat utförare.

– Ur ett strikt ekonomiskt perspektiv är det bra eftersom kommunerna ofta går back när de själva anordnar assistans. För att få det att gå runt behöver kommunerna skjuta till egna skattemedel utan att för den skull leverera en assistans som håller högre kvalitet.

Som Sveriges största anordnare av personlig assistans är Humana måna om kvalitet, och att vara en god arbetsgivare. Effektivitet i assistansen handlar inte om att ”springa fortare”, den som är berättigad till assistans har rätt till den tid, de timmar, som beviljats. De timmarna går inte att minska på. Utför man assistansen på kortare tid eller med färre personal så får man ingen ersättning.

– Vi jobbar helt enkelt effektivare med andra delar, med vår organisation och den apparat runt kunden och assistenterna som behövs. Vi fokuserar på kunden och dennes behov, säger Josefin Mikaelsson.

Om det snålas på assistansen, med en för låg årlig uppräkning av schablonersättningen som inte täcker löneökningar, försvårar det för seriösa aktörer. De senaste tio åren har uppräkningarna varit under, eller långt under, löneökningar och inflation. Antalet privata assistansanordnare har minskat kraftigt och det riskerar att urholka den enskilde assistansanvändarens valfrihet.

– Om man bara kan välja kommunen som anordnare av sin assistans så har man förstås ingen valfrihet i praktiken. Men det blir också sannolikt en dyr affär för kommunen, som har en skyldighet att anordna assistans, om ingen annan gör det, berättar Josefin Mikaelsson.

Personlig assistans är i sig en reform som ger människor frihet i vardagen, ett självbestämmande och en möjlighet att kunna jobba, ha fritidsaktiviteter, gå i skolan, vara förälder, som vem som helst. Ibland kallas personlig assistans för en dyr reform och olika regeringar har, via Försäkringskassan, försökt spara på assistansen. Att assistansen är dyr är inget som Josefin Mikaelsson håller med om.

– Personlig assistans är ingen dyr reform, inte om man jämför med alternativet.

– Sannolikt är det betydligt billigare för staten att människor kan bo kvar hemma och sköta sina egna liv med hjälp av assistenter, än att de skulle behöva bo i gruppbostad eller vara beroende av omfattande hemtjänstinsatser.