Hem

Kontaktuppgifter

Välfärd med värde

Publicerad: 2024-03-28

I en tid när välfärdens resurser måste räcka länge vet vi på Humana Assistans att värdet av de tjänster vi tillhandahåller är av yttersta vikt. Vi förstår att våra kunder söker inte bara assistans – de söker trygghet, självbestämmande och ett rikare liv.

- Även i tider av ekonomiska utmaningar har vi på Humana Assistans aldrig kompromissat med kvaliteten på vår service. Vårt engagemang för våra kunder och deras välbefinnande står fast, oavsett omständigheterna," understryker Hans Dahlgren, vd för Humana Assistans.  

Den personliga assistansen är en välfärdssektor där kvalitet inte bara är en ambition utan ett krav. Kvalitet handlar helt enkelt om att säkerställa en värdig och funktionell tillvaro för våra kunder. Trots en lång historia av underjustering i ersättningen – där uppräkningarna har legat betydligt under pris- och löneökningar – gäller det för Humana Assistans att leverera högkvalitativ service.  

Våra kunders nöjdhet och det fortsatta förtroendet de visar oss är vår största tillgång och bästa betyg. Den senaste kundundersökningen från 2023 visar på mycket höga nivåer av kundnöjdhet och ett starkt förtroende för vår verksamhet. Humana har utifrån dessa resultat också introducerat sociala utfallsmått för personlig assistans, för att kunna mäta, redovisa och följa upp hur välfärdstjänsterna fungerar sett till de resurser som tillförs.  

Samtidigt ser vi hur det inom assistanssektorn blir svårare att rekrytera och kunna erbjuda sina tjänster i alla kommuner – och hur kommunerna, som då har ansvaret att tillgodose invånarnas assistansbehov, själva går back. 

För att säkerställa att vi kan fortsätta erbjuda förstklassig service krävs en justering i hur samhället värderar och finansierar personlig assistans.

- Vår ambition att ständigt höja ribban för god kvalitet är möjligt genom kundernas förtroende och våra medarbetares engagemang. Att förbättra ersättningsmodellen är avgörande för att vi ska kunna fortsätta med det viktiga arbete vi gör och fortsätta att vara en pålitlig partner i människors liv, säger Hans Dahlgren.

I slutändan handlar konkurrens inom välfärdssektorn om att hitta en hållbar balans med hög kvalitet och kostnadseffektivitet för samhällets bästa. Hos Humana Assistans är vi fast beslutna att fortsätta leverera bästa möjliga service, oavsett de ekonomiska utmaningarna.