Lyssna på Assistanspodden och lär dig mer om personlig assistans.

Humanas egen podcast om personlig assistans leds av våra jurister Anthony och Antonia och släpps en gång i månaden. Podden är för alla, oavsett förkunskaper. I det första avsnittet pratar vi till exempel om vad personlig assistans är – och vem som kan få det.

Har du förslag på ämnen till podden eller har du någon fråga till Anthony och Antonia? Maila till assistanspodden@humana.se så kanske vi tar upp just dina frågor.

Här hittar du alla avsnitt av Assistanspodden

9. Ändrande förhållanden


I dagens avsnitt pratar Antonia och Anthony om väsentliga förändringar och hur ditt beslut om personlig assistans kan förändas vid en flytt till en annan kommun.

En manlig assistent pratar med sin kund.

Avsnittet publicerades i september 2019.


8. Andning och sondmatning


Det finns ett lagförslag om att andning ska bli ett grundläggande behov. I dagens avsnitt pratar Antonia och Anthony om varför andning ska bli ett grundläggande behov och vad har sondmatning med saken att göra?

En ung kvinna lyssnar på podden på sin mobil

Avsnittet publicerades i augusti 2019.


7. Beviljad assistans - vad händer sen?


Vad händer efter att man har fått ett beslut om personlig assistans? Och hur arbetar en personlig assistent? Hur resonerar man när man rekryterar personliga assistenter? Detta och mycket mer ska Anthony och Antonia reda ut i detta avsnitt, tillsammans med gästen Jenny Ponce Godocito, Kund-och assistentansvarig på Humana Assistans.

En assistent går i parken med sin kund.

Avsnittet publicerades i juli 2019.


Specialavsnitt om tillgänglighet


Assistanspodden gästas programmet av Annika Zetterlund och programmet handlar om tillgänglighet och Humanas Tillgänglighetsbarometer. Tillgänglighetsbarometern är en årlig undersökning där Humana kartlägger Sveriges kommuners tillgänglighetsarbete.

omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Avsnittet publicerades i juni 2019.


6. Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning


Antonia och Anthony får mycket frågor om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning i det sjätte avsnittet av Assistanspodden försöker våra jurister reda ut vad dessa ersättningar är för något innebär i praktiken.

omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Avsnittet publicerades i maj 2019.


5. Habiliteket gästar Assistanspodden

I dagens avsnitt av Assistanspodden får Antonia och Anthony besök från Habiliteket som berättar om sin verksamhet. Habiliteket erbjuder barn med flerfunktionsnedsättning plats i specialanpassad förskola, grundsärskola, fritids, korttidstillsyn och korttidsvistelse.

Assistanspodden-avsnitt-nr-6.jpg

Avsnittet publicerades i april 2019.


 

4. Personlig assistans och sondmatning

I det fjärde avsnittet av Assistanspodden pratar Antonia och Anthony om personlig assistans och sondmatning. Vi får svar på varför det är viktigt att reda ut om sondmatning kan vara ett grundläggande behov eller ej.

Assistanspodden-avsnitt-nr-5.jpg

Avsnittet publicerades i mars 2019.


 

3. Personlig assistans och föräldraansvar

I detta avsnitt av Assistanspodden pratar vi om vad föräldraansvar är och hur mycket ansvar man ska ha som förälder till ett barn med personlig assistans.

Assistanspodden-avsnitt-nr-4.jpg

Avsnittet publicerades i februari 2019.


 

Två specialavsnitt om LSS-utredningen

I det första specialavsnittet om LSS-utredningen diskuterar Antonia och Anthony hur de nya förslagen påverkar personlig assistans som insatsen ser ut idag. Vilka kommer ha rätt till personlig assistans om förslagen blir verklighet och i vilken omfattning?

I det andra avsnittet om LSS-utredningen diskuterar Antonia och Anthony hur de föreslagna insatserna i LSS är utformade och vilka som kan få dem. Hur skiljer sig dessa mot personlig assistans som det ser ut idag och vilka fördelar eller nackdelar kan det innebära för den som behöver hjälp?

Assistanspodden-avsnitt-nr-3-LSS1.jpg Assistanspodden-avsnitt-nr-3-LSS2.jpg

Båda avsnitten publicerades i januari 2019.


 

2. Vad är ett grundläggande behov?

I det andra avsnittet av Assistanspodden pratar vi om vad som är skillnaden mellan ett grundläggande och ett övrigt behov. Vi funderar över gränsdragningen mellan behoven och varför det är så viktigt att veta hur många minuter varje moment tar vid bedömningen av rätten till personlig assistans.

Assistanspodden-avsnitt-nr-2.jpg

Avsnittet publicerades i november 2018.


 

1. Vad innebär personlig assistans?

I det första avsnittet av Assistanspodden med Antonia och Anthony förklarar vi vad assistans är och vem som kan få personlig assistans. Vi tar upp det delade ansvaret mellan Försäkringskassan och kommunerna, pratar om assistansyrket och spånar om assistansens framtid.

Assistanspodden.jpg

Avsnittet publicerades i oktober 2018.