Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vad har ni i Höganäs gjort för att lyckas så bra med tillgänglighetsarbetet i år?

– Vi arbetar vidare med tillgänglighetsfrågan kontinuerligt eftersom vi anser att tillgänglighet är en demokratifråga. Vi är i nära dialog med fastighetsägare och näringsidkare för att lyfta frågan i den dagliga kommunikationen. Vid exempelvis nybyggnation och ombyggnad är tillgänglighetsanpassning något vi värnar om och försöker pusha extra starkt för. Jag är glad och stolt att Höganäs ligger i framkant när det gäller tillgänglighet. Vi jobbar på i samma anda för att behålla topplaceringen!

Hur ska ni upprätthålla er ställning som en av Sveriges bästa tillgänglighetskommuner?

– Vi har en digital tillgänglighetguide som vi utvecklat. I den kan invånare enkelt söka efter verksamheter utifrån olika kategorier för att se vilka tillgänglighetskrav respektive verksamhet uppfyller. Vi arbetar vidare med den kontinuerligt för att hålla den uppdaterad och aktuell. Den finns i två olika versioner, en som är en kartapplikation där invånaren direkt på kartan kan se vilka verksamheter som finns i det geografiska närområdet samt vilka krav som uppfylls hos varje verksamhet. Kartan är ett användarvänlig, enkel och mobilanpassad att använda om man befinner sig på stan och exempelvis enkelt vill se vad som finns inom räckhåll, till exempel ett café.

– På hemsidan finns tillgänglighetsguiden i en annan version som är mer för de som sitter via dator och i förväg vill planera in ett besök och vill se vilka verksamheter som uppfyller den enskilde invånarens krav när det gäller tillgänglighet.

Har Tillgänglighetsbarometern påverkat ert arbete med tillgänglighet i kommunen?

– Den är ett bra verktyg att ha som underlag i vår arbete med ökad tillgänglighet.

Peter Schölander, kommunråd (M) – Höganäs kommun

Peter Schölander, kommunråd (M) – Höganäs kommun