Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Resultatredovisning

Tillgänglighetsbarometern är en årlig undersökning som granskar svenska kommuners arbete med att göra samhället tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

För åttonde året i rad granskar vi Sveriges tillgänglighetsarbete. 

Vår förhoppning är – förutom att se förbättrade resultat – att kunna följa utvecklingen av arbetet som genomförs på området. Vi hoppas att granskningen bidrar till ökad förståelse. Av vad som kan göras på tillgänglighetsområdet. Men önskar i första hand inspirera kommuner till att utveckla egna metoder, kartläggningar och uppföljningar av tillgänglighetsarbetet.