Hem 010-456 47 47 Ring vid frågor och fundering, vi har öppet 8-17
Vill du bli familjehem? Anmäl ditt intresse här.
Tillbaka till Bli familjehem

Humana har en väl utbyggd organisation och beredskap för kriser såsom vid smittsam sjukdom. Inom alla våra verksamheter finns en vana att hantera smittsamma sjukdomar, såsom säsongsinfluensa samt maginfluensa.

Åtgärder familjehem

Åtgärder som görs för Humanas familjehems- och öppenvård

Försiktighetsprincip råder för att minska smittorisken och därför har vi tagit en del beslut. Vi har en viktig samhällsfunktion och måste ta ansvar för verksamheten, särskilt gällande de av våra medarbetare och familjehem som själva är i riskzonen utifrån sjukdom, ålder, graviditet eller annat. Det går därför inte att underskatta betydelsen av att all vår personal jobbar utifrån denna försiktighetsprincip även utanför arbetstid och inte utsätter sig för onödiga risker såsom stora folksamlingar osv.

 • All personal uppmanas att minimera sitt resande och ersätta de fysiska möten som går med telefon- och videosamtal.
 • Kontakter mellan oss och våra familjehem ska i största mån ske via telefon, mejl och Skype just nu.
 • Vi undviker nära kroppskontakt såsom att ta varandra i hand och förklarar trevligt varför.
 • Vi fortsätter i dagsläget att besöka våra familjehem och behandlingsfamiljer om vår individuella riskbedömning medger det.
 • Om personer i familjehemmet anser sig vara sjuka eller ha symtom ska vården samt familjehemskonsulent kontaktas.
 • Om familjehem konstateras ha smitta ska smittskydd kontaktas och socialtjänst underrättas.
 • Om familjemedlem eller placerat barn eller ungdom i familjehem visar symtom eller har konstaterad smitta tar vi fram en plan för hur kontakt ska ske under denna tid.
 • Fysiska grupphandledningar kan ställas in eller tas i alternativa former, till exempel via Skype.
 • Föreläsningar och utbildningar kan komma att ställas in eller ske på alternativa sätt.
 • Kommande konferenser och andra evenemang kan komma att flyttas på eller ställas in.  
 • Vi ställer inte per automatik in möten och andra träffar, eller slutar vara på våra kontor, men vid symtom ska vi vara aktsamma! Alltså – verksamheten rullar på, men med eftertanke!

Åtgärder Humana

Generellt för hela Humana

 • Vi har en central krisgrupp bestående av chefer, läkare och andra nyckelpersoner. Gruppen sammanträder regelbundet, för närvarande dagligen.
 • Krisberedskap är tillgänglig för samtliga chefer dygnet runt.
 • Löpande kommunikation med alla chefer.
 • Information läggs sedan 30 januari löpande ut på vårt intranät.
 • Det finns ansvarig krisgrupp i varje affärsområde.
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska följer händelseutvecklingen. Vi har rutiner gällande smittorisk, förebyggande av smitta och hur konstaterad smitta ska hanteras i verksamheterna.
 • Medicinskt utbildad personal finns tillgänglig för stöd till anställda hos Humana vid frågor eller oro.

Så här i Corona-tider är det helt naturligt att känna oro. Samtidigt är det viktigt att kunna behålla lugn och ge omhändertagande och gott stöd.

Ta del av några tips att hantera oro

Informationskällor

Relevanta källor för information
I Sverige har Folkhälsomyndigheten ansvar för den samlade informationen. Vi följer också de regionala smittskyddsenheternas information, samt information från Sveriges Kommuner och regioner.

Humana använder den officiella informationen för råd och vägledning när vi tar fram egna policyer, riktlinjer, rutiner och delar information.

Vid frågor

Har du ytterligare frågor eller funderingar?

Kontakta din konsulent hos oss.

Kontakta oss

  1. Jour-, familjehems- och öppenvård 0250-717 87
  2. Elisabet Klingberg Rygg Familjehemskonsulent
   Katarina Frisk Familjehemskonsulent
   Erika Tysk Familjehemskonsulent
   Anna Sandberg Familjehemskonsulent
   Maria Pahlén Familjehemskonsulent
   Britt Smevold Familjehemskonsulent
   Ladan Ekman Familjehemskonsulent
   Linda Strandell Familjehemskonsulent
   Pia Lindberg Familjebehandlare
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård 046-888 4990
   Öppenvård 046-540 31 00
  1. Jour- och familjehemsvård 031-797 26 25
   Öppenvård 0701-495 326
  1. Jour- och familjehemsvård 046-888 4990
   Öppenvård 046-540 31 00
  2. Arthur Gologan, Enhetschef
   Arthur Gologan Enhetschef Jour- och familjehemsvård
   Maria Blomberg Familjehemskonsulent
   Åsa Jarl Familjehemskonsulent
   Gitte Lind Familjehemskonsulent
   Anna Ovesson Familjehemskonsulent
   Harriet Stebner Familjehemskonsulent
   Hasiba Zejnic Familjehemskonsulent
  3. Kajsa Ullman, Divisionschef Familjehem och öppenvård
   Kajsa Ullman Divisionschef Familjehem och öppenvård 072-700 20 80
  1. Jour- och familjehemsvård 018-410 84 64
  2. Elisabet Klingberg Rygg Familjehemskonsulent
   Katarina Frisk Familjehemskonsulent
   Erika Tysk Familjehemskonsulent
   Anna Sandberg Familjehemskonsulent
   Maria Pahlén Familjehemskonsulent
   Britt Smevold Familjehemskonsulent
   Ladan Ekman Familjehemskonsulent
   Linda Strandell Familjehemskonsulent
   Pia Lindberg Familjebehandlare
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jonas Laouini – Grevnerts Enhetschef
  2. Lena Henriksson Familjehemskonsulent
   Lotta Petersson Familjehemskonsulent
   Jenny Sundin Familjehemskonsulent
  1. Jour- och familjehemsvård 046-888 49 90
   Öppenvård 046-540 31 00
  1. Jour- och familjehemsvård 046-888 4990
   Öppenvård 046-540 31 00
  2. Arthur Gologan, Enhetschef
   Arthur Gologan Enhetschef Jour- och familjehemsvård
   Maria Blomberg Familjehemskonsulent
   Åsa Jarl Familjehemskonsulent
   Gitte Lind Familjehemskonsulent
   Anna Ovesson Familjehemskonsulent
   Harriet Stebner Familjehemskonsulent
   Hasiba Zejnic Familjehemskonsulent
  3. Kajsa Ullman, Divisionschef Familjehem och öppenvård
   Kajsa Ullman Divisionschef Familjehem och öppenvård 072-700 20 80
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret 8-17 vardagar, andra numret efter 17 och helger. 013-327 24 10
   Öppenvård 013-327 24 10
  1. Jour- och familjehemsvård 046-888 49 90
   Öppenvård 046-540 31 00
  1. Jour-, familjehems- och öppenvård 0250-717 87
  2. Elisabet Klingberg Rygg Familjehemskonsulent
   Katarina Frisk Familjehemskonsulent
   Erika Tysk Familjehemskonsulent
   Anna Sandberg Familjehemskonsulent
   Maria Pahlén Familjehemskonsulent
   Britt Smevold Familjehemskonsulent
   Ladan Ekman Familjehemskonsulent
   Linda Strandell Familjehemskonsulent
   Pia Lindberg Familjebehandlare
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård 0470-32 20 40
  1. Jour- och familjehemsvård Dygnet runt 090-349 36 70
  2. Carina Söderström Enhetschef
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård 0500-88 02 70
   Öppenvård
  1. Jour- och förfrågningsnummer 08-731 20 00
   Öppenvård 08-122 057 62
  2. Jour- och förfrågningsnummer 08-731 20 00
   Anders Wijk Familjehemskonsulent 0737-45 00 32
   Ebba Rosendahl Familjehemskonsulent
   Gisela Sabel Familjehemskonsulent
   Henrik Nybom Familjehemskonsulent 070-726 68 39
   Katarina Bramme Familjehemskonsulent 070-726 59 93
   Miguel Valdés Familjehemskonsulent 073-970 90 55
  1. Jour- och familjehemsvård Dygnet runt 090-349 36 70
  2. Carina Söderström Enhetschef
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård Dygnet runt 090-349 36 70
  2. Linnea Gideonsson Familjehemskonsulent
   Maria Isaksson Familjehemskonsulent
   Maria Lindén Familjehemskonsulent
   Marina Layton Familjehemskonsulent
  3. Carina Söderström Enhetschef
  4. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård 018-410 84 64
   Öppenvård 018-10 01 99
  2. Elisabet Klingberg Rygg Familjehemskonsulent
   Katarina Frisk Familjehemskonsulent
   Erika Tysk Familjehemskonsulent
   Anna Sandberg Familjehemskonsulent
   Maria Pahlén Familjehemskonsulent
   Britt Smevold Familjehemskonsulent
   Ladan Ekman Familjehemskonsulent
   Linda Strandell Familjehemskonsulent
   Pia Lindberg Familjebehandlare
  3. Margaretha Johansson Familjebehandlare/samordnare
   Petra Nilsson samordnare/ungdomsbehandlare 072-711 19 90
   Petter Österberg Familjebehandlare 073-659 12 82
   Therese Blomqvist Ungdomsbehandlare
  1. Jour- och familjehemsvård 018-410 84 64
   Öppenvård 018-10 01 99
  2. Elisabet Klingberg Rygg Familjehemskonsulent
   Katarina Frisk Familjehemskonsulent
   Erika Tysk Familjehemskonsulent
   Anna Sandberg Familjehemskonsulent
   Maria Pahlén Familjehemskonsulent
   Britt Smevold Familjehemskonsulent
   Ladan Ekman Familjehemskonsulent
   Linda Strandell Familjehemskonsulent
   Pia Lindberg Familjebehandlare
  3. Margaretha Johansson Familjebehandlare/samordnare
   Petra Nilsson samordnare/ungdomsbehandlare 072-711 19 90
   Petter Österberg Familjebehandlare 073-659 12 82
   Therese Blomqvist Ungdomsbehandlare
  1. Jour- och familjehemsvård 0470-32 20 40
   Öppenvård 0470-32 20 40
  1. Jour-, familjehems- och öppenvård Första numret avser dagtid, andra numret övrig tid 019-277 13 10
   Jonas Laouini – Grevnerts Enhetschef
  2. Jonas Laouini – Grevnerts Enhetschef
   Lina Richardsson Familjehemskonsulent
   Maisa Avdicausevic Familjehemskonsulent
  3. Jonas Laouini – Grevnerts Enhetschef
   Anna-Lena Johnsson Familjebehandlare
  1. Jour- och familjehemsvård Dygnet runt 090-349 36 70
  2. Carina Söderström Enhetschef
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård Dygnet runt 090-349 36 70
  2. Carina Söderström Enhetschef
  3. Federico Luna Regionchef Norr