Hem 010-456 47 47 Ring vid frågor och fundering, vi har öppet 8-17
Vill du bli familjehem? Anmäl ditt intresse här.
Tillbaka till Bli familjehem

Humana har en väl utbyggd organisation och beredskap för kriser såsom vid smittsam sjukdom. Inom alla våra verksamheter finns en vana att hantera smittsamma sjukdomar, såsom säsongsinfluensa samt maginfluensa.

Åtgärder familjehem

Åtgärder som görs för Humanas familjehems- och öppenvård

Försiktighetsprincip råder för att minska smittorisken och därför har vi tagit en del beslut. Vi har en viktig samhällsfunktion och måste ta ansvar för verksamheten, särskilt gällande de av våra medarbetare och familjehem som själva är i riskzonen utifrån sjukdom, ålder, graviditet eller annat. Det går därför inte att underskatta betydelsen av att all vår personal jobbar utifrån denna försiktighetsprincip även utanför arbetstid och inte utsätter sig för onödiga risker såsom stora folksamlingar osv.

 • All personal uppmanas att minimera sitt resande och ersätta de fysiska möten som går med telefon- och videosamtal.
 • Kontakter mellan oss och våra familjehem ska i största mån ske via telefon, mejl och Skype just nu.
 • Vi undviker nära kroppskontakt såsom att ta varandra i hand och förklarar trevligt varför.
 • Vi fortsätter i dagsläget att besöka våra familjehem och behandlingsfamiljer om vår individuella riskbedömning medger det.
 • Om personer i familjehemmet anser sig vara sjuka eller ha symtom ska vården samt familjehemskonsulent kontaktas.
 • Om familjehem konstateras ha smitta ska smittskydd kontaktas och socialtjänst underrättas.
 • Om familjemedlem eller placerat barn eller ungdom i familjehem visar symtom eller har konstaterad smitta tar vi fram en plan för hur kontakt ska ske under denna tid.
 • Fysiska grupphandledningar kan ställas in eller tas i alternativa former, till exempel via Skype.
 • Föreläsningar och utbildningar kan komma att ställas in eller ske på alternativa sätt.
 • Kommande konferenser och andra evenemang kan komma att flyttas på eller ställas in.  
 • Vi ställer inte per automatik in möten och andra träffar, eller slutar vara på våra kontor, men vid symtom ska vi vara aktsamma! Alltså – verksamheten rullar på, men med eftertanke!

Åtgärder Humana

Generellt för hela Humana

 • Vi har en central krisgrupp bestående av chefer, läkare och andra nyckelpersoner. Gruppen sammanträder regelbundet, för närvarande dagligen.
 • Krisberedskap är tillgänglig för samtliga chefer dygnet runt.
 • Löpande kommunikation med alla chefer.
 • Information läggs sedan 30 januari löpande ut på vårt intranät.
 • Det finns ansvarig krisgrupp i varje affärsområde.
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska följer händelseutvecklingen. Vi har rutiner gällande smittorisk, förebyggande av smitta och hur konstaterad smitta ska hanteras i verksamheterna.
 • Medicinskt utbildad personal finns tillgänglig för stöd till anställda hos Humana vid frågor eller oro.

Så här i Corona-tider är det helt naturligt att känna oro. Samtidigt är det viktigt att kunna behålla lugn och ge omhändertagande och gott stöd.

Ta del av några tips att hantera oro

Informationskällor

Relevanta källor för information
I Sverige har Folkhälsomyndigheten ansvar för den samlade informationen. Vi följer också de regionala smittskyddsenheternas information, samt information från Sveriges Kommuner och regioner.

Humana använder den officiella informationen för råd och vägledning när vi tar fram egna policyer, riktlinjer, rutiner och delar information.

Vid frågor

Har du ytterligare frågor eller funderingar?

Kontakta din konsulent hos oss.

Kontakta oss