Hem

Kontaktuppgifter

Vill du bli familjehem?

Anmäl ditt intresse här.

Vem kan bli familjehem?

Det finns ingen särskild typ av familj som är bäst lämpad som familjehem. Du kan bo på landet eller i en stad, i lägenhet eller i villa. Det som är viktigt är att ni har ett eget rum till den som placeras i familjen.

Har ni egna barn vill vi att de är äldre än tre år. Vi välkomnar alla typer av familjekonstruktioner och kulturella bakgrunder.

Det som framförallt spelar roll är att du har tid, engagemang och känslomässigt utrymme för att ta emot ett ny individ i din familj. Ni behöver vara en trygg och stabil familj med stort hjärta. Hela familjen påverkas. Har ni egna barn så kommer de också beröras av placeringen.

De barn och ungdomar som placeras har ofta varit med om svåra saker och har samtidigt blivit separerade från sina föräldrar. Det gör att dessa barn oftast har större behov och kräver mer tid och omsorg än egna barn. Det är inte heller alltid så att socialtjänsten vet allt om barnet. Ni måste vara förberedda på att det under tiden barnet bor hos er kan komma fram saker som socialtjänsten inte tidigare vetat om. Som blivande familjehem behöver ni därför vara positiva till att öppna ert hem för samarbete med socialtjänsten, familjehemskonsulenten, föräldrarna och barnets övriga nätverk.

Kort sammanfattat så behöver du vara förberedd på att livet som familjehem innebär en del påfrestningar samtidigt som det också ger mycket glädje och livskvalitet tillbaka.