Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss!

Här hittar du oss som jobbar med Connect.

Om kursen

Kursen bygger på forskning och grundläggande principer om anknytning, relationer, kommunikation och barns/ungdomars utveckling. Connect uppmuntrar personalen att ”ta ett tillfälligt steg tillbaka” från klientens problembeteende. För att se det i termer av anknytningsbehov och tidigare erfarenheter. Detta utan avstå från att sätta gränser.

Behandlarna uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå klienten. Deras beteende, sig själva och sitt sätt att reagera på som behandlare.

Förståelse i fokus

Behandlarna uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå barn och ungdomar. Deras beteende, sig själva och sitt sätt att reagera på som behandlare.

Nio principer

Connect utgår från nio nyckel-principer om anknytning och fokuserar på att stärka grundkomponenterna i en trygg anknytning. Reflektion och lyhördhet, behandlarens förmåga att mentalisera och agera utifrån det i förhållande till personen de möter.

Principerna:

 • Allt beteende betyder något
 • Anknytning är livslång
 • Konflikt är en del av anknytningen
 • Självständighet inkluderar samhörighet
 • Empati – anknytningens hjärtslag
 • Balans mellan egna och andras behov
 • Förändring - att förstå den och vad den kräver
 • Att uppmärksamma och glädjas åt samhörigheten
 • Två steg fram – ett steg tillbaka

 

Connect hjälper också personalen att förstå sina egna emotionella svar på olika problembeteenden. Vilket är viktigt för förmågan att reflektera, förstå och kommunicera empati. Dessa komponenter har visat sig ha stort inflytande på människors sociala, känslomässiga och beteendemässiga anpassning.

Forskning visar att goda relationer till viktiga, närstående personer har en grundläggande betydelse och påverkan genom hela livet. Genom att erbjuda en säker hamn, trygg bas och en empatisk kommunikation kan behandlingspersonal möjliggöra detta. Att ha en anknytning till andra människor är viktigt oavsett ålder men kan vara svårare att se i det dagliga samspelet med ungdomar eller vuxna. Forskning visar även att en trygg anknytning kan kopplas till bra och nära vänskapsrelationer, mindre aggressivitet, bättre skolresultat, ökad social förmåga och bättre förmåga att uttrycka egna samt förstå andras känslor.

Mål med utbildningen

 • stärka personal i sin yrkesroll som behandlare
 • få en djupare förståelse för människors beteende och behov av anknytning
 • utveckla strategier att använda sig av för att stödja en positiv relation till klienten samtidigt som man klarar av att sätta gränser och skapa en god miljö för utveckling
 • få en metod och modell inom personalgruppen för att beskriva händelser med klienten, men också hur det återspeglar sig i personalgruppen

Kontakta oss

 1. Lisa Skutin Metodgarant Connect
  Ulla Hannu Utbildare och handledare
 2. Lisa Skutin Metodgarant Connect
  Charlotte Wardi Utbildare och handledare 031-757 93 51
 3. Lisa Skutin Metodgarant Connect