Hem

Kontaktuppgifter

Kärrdal HVB öppnade den 1 mars

Publicerad: 2021-02-10

Nu har vi öppnat Kärrdal HVB, ett HVB-hem för flickor och pojkar mellan 11 och 15 år. Enheten ligger i Kärrdalen i Göteborg.

Den 1 mars öppnade vi enheten Kärrdal HVB. Pernilla Jeryd är Tillförordnad verksamhetschef och Lars Kristiansson föreståndare på enheten. De har, tillsammans med cirka 10 personer i personalgruppen, en bred kompetens och erfarenhet, som bland annat socionomer, lärare, socialpedagoger och har psykiatrikunskaper. Personalen är även utbildad inom LAB, lågaffektivt bemötande samt diabetes.

Info Kärrdal HVB

För att komma till enhetens hemsida, klicka här.

Behandlingsenheten har 6+1 platser för flickor och pojkar 11-15 år.

Målgruppen är barn och unga som vistats i olämpliga miljöer där det kan ha förekommit risktagande beteende.  Det kan även finnas en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom ADHD eller Autismspektrum hos den unga, där insatserna ges enligt HSL.

​​​​​​​För frågor om enheten, hör vänligen av dig till:

A woman smiling for the camera
Johanna Liljander Regionchef region mitt