Hem

Kontaktuppgifter

Ny modell - förstärkt stödboende för ungdomar

Publicerad: 2021-02-16

Stödboende har under senaste åren fått alltfler förfrågningar som handlar om ungdomar med komplex problematik. För att möta denna målgrupp har vi inom arbetat fram en modell som vi kallar förstärkt stödboende.

Insatsen är utformad utifrån TFCO som inspirationskälla och förstärkt stödboende-modellen är uppbyggd i fyra faser där de första tre faserna präglas av hög intensitet av stöd, behandling och uppföljning. Fjärde fasen liknas mer vid vanligt stödboende, vilket innebär att ungdomen gjort sådana framsteg att hen har mindre behov av stöd och att behandlingen kan trappas ner för att avslutas helt. 

Syftet med insatsen är att kunna erbjuda en helhetslösning direkt från start, och som anpassas utifrån ungdomens behov av stöd och behandling. För att förstärkt stödboende ska vara möjligt krävs att behandlingsinsats för ungdomen är beviljad av socialtjänsten, utöver den grundläggande stödboendeinsatsen. 

Fördelar med förstärkt stödboende jämfört med placering tillsammans med andra ungdomar på HVB är till exempel att det inte förekommer någon negativ påverkan från andra. 

Förstärkt stödboende är lämpligt för ungdomar som är i behov av både omfattande stöd, i princip dagligen, samt någon form av behandling. Stödboende är ett bra alternativ vid utslussning från HVB/SIS. Ungdomen behöver klara ett visst mått av självständigt boende och ha viss motivation att ta emot stöd och behandling. Mer information om förstärkt stödboende, klicka här.