Hem

Kontaktuppgifter

10 år med Humanas akuta HVB

Publicerad: 2021-05-02

Humana har erbjudit insatser för ungdomar på akut-HVB till socialtjänsten under snart 10 års tid. Läs intervjun med Aida Kasumovic, samordnare på Novagården Akut, Jeanette Hagaeus, verksamhetschef på Lunna Gård Akut samt Emma Mälman, socialsekreterare i Linköpings.

Under 2011 vände sig socialtjänsten allt oftare sig till oss med frågor kring ungdomar som befann sig i akut behov av placering utanför hemmet. Ungdomarna hade behov som var alltför svåra för våra jourhem att hantera och efter dialog med olika kommuner startade vi Sörby akut för tonårsflickor i behov av akut placering. Ett halvår senare startade vi även Lunna Gård akut för tonårspojkar.

För att få lite mer kunskap om vad Akut-HVB handlar om har vi haft digitala träffar med akutenheterna Lunna Gård Akut för pojkar 13–19 år samt Novagården Akut för flickor 13–18 år.

Utomhusbild på boendet

Bilden visar Lunna Gård Akut.

Varför vänder man sig till er som akutenhet?

"Ganska ofta är det socialjouren som ringer med ett akut behov hos en ungdom", säger Aida Kasumovic, samordnare på Novagården Akut utanför Uppsala. Hon beskriver att ungdomarna som kommer akut till Novagården dels kommer pga. av sammanbrott i andra HVB eller familjehem och dels direkt hemifrån. Gemensamt är att ungdomen befinner sig i en mycket riskfylld situation som behöver brytas snabbt för att ungdomen inte skall skada sig själv eller andra.

Aida fortsätter: "Socialtjänsten vill ha vår hjälp att skapa trygghet för ungdomen som placeras akut. Måendet kan variera men ofta befinner sig ungdomen i någon forma av kris. Novagården har stor vana att hjälpa flickor som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Förutom att visa värme och omtanke så hjälper vi även till att dokumentera skador vilket kan vara avgörande bevis i en framtida rättegång".

Vi måste vara beredda på att möta alla typer av behov och hantera alla möjliga situationer.

Jeanette Hagaeus, verksamhetschef på Lunna Gård Akut beskriver att socialtjänsten vill ha hjälp att ta fram en plan för hur de kan hjälpa ungdomen. Humanas akutenheter gör en kartläggning där man på olika sätt identifierar risk- och skyddsfaktorer hos den unge och i omgivningen. Kartläggningen presenteras för ungdomen och socialtjänsten och vid behov är personalen behjälpliga i planeringen av fortsatta insatser för ungdomen. Behövs det har verksamheten även ett nära samarbete med psykolog som kan göra neuropsykiatriska utredningar.

Erfarenheter från en socialsekreterare

Emma Mälman, socialsekreterare i Linköpings kommun, har erfarenhet av att placera på Novagården Akut. Emma beskriver att de ofta jobbar i akuta situationer och att de då behöver hjälp av verksamheter som kan ta emot snabbt. ”På vanliga HVB tar det oftast längre tid med längre matchningsprocess och studiebesök. Akutverksamheter är flexibla, det går det snabbt och de kan hämta ungdomen. Humana kan även hitta lösningar efter placeringen på akutverksamheten. Det är jättevärdefullt!”, säger Emma.

Humana kan även hitta lösningar efter placeringen på akutverksamheten. Det är jättevärdefullt!

Krishantering och trygghet

"Socialtjänsten vet att vi är tränade på att möta ungdomar i kris med svåra beteendeproblem. Det är oerhört viktigt att vara lyhörd och inlyssnande när en ny ungdom kommer. Kravnivån och bemötande måste anpassas så att varje ungdom känner sig välkommen", säger Jeanette.

Aida på Novagården fyller i: "Vi måste vara beredda på att möta alla typer av behov och hantera alla möjliga situationer. Vi har t ex. tagit emot ungdomar som kommit nakna till enheten och har därför ett eget klädförråd så att vi kan förse de flickor som behöver det med en grunduppsättning kläder i det akuta skedet, innan vi åker och handlar mer kläder. Vi är mycket omhändertagande och alla som kommer till oss måste känna att de kommer till ett tryggt ställe".

Bilden visar ett start-kit som varje flicka får på Novagården Akut, för att skapa en välkomnande känsla och trygghet. Det består av en nalle, necessär med hygienprodukter, skrivbok och penna.

Både Jeanette och Aida beskriver vikten av att anpassa rutiner och bemötande till varje enskild ungdoms mognadsgrad och aktuell situation. Vissa ungdomar behöver godnattsaga och mycket närhet när det är läggdags med andra ungdomar vill ha mer distans. "Här gäller det att verkligen känna in vilket behov varje ungdom har", säger Aida.

Personalens förmågor

Aida beskriver att de som jobbar på akut-HVB är väldigt bra på att stå ut med ovisshet och att ha koll på sina egna känslor. "Arbetet som behandlingsassistent på ett akut-HVB är svårt eftersom utvecklingsnivån spretar mycket och behoven är vitt skilda. Ofta krävs enskilda insatser snarare än gruppaktiviteter. Du måste vara kreativ, lyhörd och visa omtanke men ändå kunna hålla fast vid en struktur och sätta gränser. Du ställs ibland inför mycket svåra avväganden. Vi kan ibland behöva agera extremt snabbt om vi bedömer om det finns fara för någon ungdoms liv. Att jobba som ett team är helt nödvändigt för att klara av arbetet".

Bilden visar Novagården Akut.

Efter placeringen på ett akut-HVB

Efter att ha vistats på ett akut-HVB är de allra flesta fortsatt i behov av omfattande insatser, oftast på HVB. Ibland har ungdomar flyttat till insatser i stödboende som är lite mindre omfattande. "För ett tag sedan hade vi en pojke som snabbt lyckades bryta sina destruktiva beteenden och tog till sig en behandling mot sitt droganvändande. Detta ledde till att han kunde flytta in i ett av Humanas stödboende i närheten, efter några månader. Jag har aldrig sett en liknande vändning för en ungdom, fantastiskt roligt", berättar Jeanette.

Jag har aldrig sett en liknande vändning för en ungdom, fantastiskt roligt.

Det är alltid ungdom, föräldrar och socialtjänst som tillsammans beslutar vilken insats det blir efter akut-HVB, men vi är behjälpliga med att resonera om olika alternativ. Ibland kan insatsen bli i en av Humanas olika verksamheter, till exempel HVB med en specifik inriktning eller ett förstärkt familjehem där ungdomen erbjuds behandling för sina svårigheter. I andra fall blir insatsen i någon av kommunens egna verksamheter och då är akut-HVB:et behjälpliga med överföringen dit.

"Det viktiga är att insatsen möter ungdomens faktiska behov och anpassas efter de risk- och skyddsfaktorer som vi identifierat i vår kartläggning", säger Jeanette.

Se alla våra akut-HVB

Vill du veta mer om Humanas akut-HVB:n eller boka ett digitalt studiebesök

Kontakta någon av våra placeringskoordinatorer. Vi finns tillgängliga på dygnets alla timmar på årets alla dagar.

Placeringsförfrågan Placeringsrådgivning öppet vardagar 8-17