Hem

Kontaktuppgifter

Djurs påverkan på människors återhämtning

Publicerad: 2022-11-10

Att djur och natur har en läkande och lugnande effekt är ingen nyhet. Flera av våra verksamheter inom Humana erbjuder kontakt med djur för de boende. En verksamhet som tagit arbetet med djur lite längre är Oasen HVB strax utanför Aneby. Här har personalen gått utbildningar för att kunna erbjuda Hästunderstödda insatser (HUI) till barn och ungdomar.

Behandling med hjälp av hästar kan härledas hela vägen till 400 år f Kr så metoden är inte ny. Nutida forskning har kunnat stärkt upp vikten av och påvisat fina resultat i samspelet mellan människa och häst. HUI delas upp i tre kategorier; terapi, lärande och aktivitet med den gemensamma målsättningen - att främja, förebygga och åtgärda ohälsa.  

Utbildningen för hästunderstödda insatser är ettårig utbildning som bland annat berör:  

  • Hästens grundläggande behov
  • Hästens anatomiska, fysiologiska och beteendemässiga förutsättningar för arbete generellt och inom hästunderstödda insatser (HUI)
  • HUI inom olika professions- och verksamhetsområden med fördjupning inom egen profession och verksamhetsområde 

På Oasen har man haft hästar på gården sedan 2003. I början erbjöds ridning i organiserad form som fritidsaktivitet både för Oasens boende på barn- och familjeenheten i närområdet.  Verksamheten har sedan dess utvecklats och i samband med lika så behovet.  
För ett år sedan påbörjade Camilla Nensén, ärendeansvarig socionom, utbildningen för att bli certifierad inom HUI. Utbildningen förutsätter att du har en kandidatexamen i botten och ges på uppdrag av Svenska Ridsportförbundet.  

– Utbildningen var givande och berörde mycket kring säkerhet, hästvälfärd och framförallt vad är viktigt om man ska bedriva denna typ av verksamhet med klienter som inte alltid mår bra. Det är inte alla som lämpar sig för hästunderstödda insatser till exempel personer med olika trauma, svåra anknytningsstörningar och suicid bör övervägas och utvärderas extra, berättar Camilla.  

För att komplettera personalgruppen så har även Karin Fahlberg, behandlingspedagog/ridinstruktör och Mathilda Olofsson, behandlingsassistent gått en två veckors praktisk kurs för att fördjupa arbetet med hästar och HUI.  

– Då kursgården låg i närheten av en skola och ett LSS-boende fick vi ta del av många praktiska lektioner med varierande besökare. Det var intressant att se hur arbetet med hästar kunde utvecklas ännu mer och hur även andra metoder till exempel AKK (alternativ och kompletterande information) kunde vävas in i samarbetet. De lär sig en massa saker men det är inte prestationen i sig att bli en ryttare som är fokus, berättar Karin.  

Nu satsar Oasen ännu mer på att arbeta och väva in hästunderstödda insatser och aktiviteter i verksamheten.

– Vi har tagit in en ny sadel som gör att du kommer närmare hästen och som också underlättar möjligheterna till att kunna arbeta med lekfullt i kontakten med hästarna. De känner mer värme och rörelse vilket är effekten som vi vill åt, berättar Karin Fahlberg. 

– Just nu har vi ett projekt med en pojke på gården som får ta del av HUI 1 timme i veckan, på lektionstid. Vi gör detta för att stärka hans känsloreglering och på sikt kunna öka hans närvaro och för att han ska kunna tillgodose sig utbildningen i skolan. Vi mäter detta genom skattningar och på sikt tittar vi även på att få in detta i vårt journalsystem. Vi vill gärna vara med och bidra till forskningen för att kunna ge ännu bättre underlag och förutsättningar för den här typen av insatser framåt, berättar Camilla Nensén. 

Vill du veta mer om Oasen? Klicka här.

För mer information, kontakta: 

Katarina Johansson, Föreståndare
Katarina Johansson Föreståndare & verksamhetschef 073-395 12 06