Hem

Kontaktuppgifter

För 20 år sedan startade en otrolig resa

Publicerad: 2023-09-07

Det som utgör Familjeforum Stockholms grundstomme är en påminnelse om vad som borde vara essensen i allt socialt arbete. När man ser att något fungerar, så kämpar man för att sprida kunskapen. Med gedigen kompetens har de gjort det i 20 år och fortsätter att göra det än idag. Här berättar Mikael Lannerström och Matilda Gaudras mer om resan.

För 20 år sedan startade Familjeforum Stockholm som idag är en del av Humana. Efter avslutad socionomutbildning startade Mikael Lannerström tillsammans med sina två kursare en filial till Familjeforum Lund. Den 5 augusti 2003 skruvade de upp möblerna i en liten lokal i Sundbyberg och satte igång.

I uppstartsgruppen fanns personer med god kunskap inom neuropsykiatri som redan hade ett nätverk i Stockholms stad, vilket gjorde att de fick in sina första ärenden ganska snabbt.

- När vi började jobba var det ärenden med inriktning på neuropsykiatri och de första åren arbetade vi främst med IHF, specialiserat på NPF. Med tiden växte det, så vi behövde anställa fler personer och sedan flytta till en större lokal på Södermalm i Stockholm. 2006 började vi arbeta med metoden TFCO, som då hette MTFC, och tog in personer som hade erfarenhet av modellen, säger Mikael.

2007 började Matilda Gaudras arbeta på Familjeforum. Hon beskriver att på den tiden var det ingen som visste vad TFCO var och att de verkligen fick kämpa för att sprida kunskapen. 

- Vi fick åka till Socialtjänsten och knacka på deras dörr för att berätta vad vi gjorde. Vi trodde på metoden och känslan på den tiden var: Vi ska få ut det här, vi gör vad som helst, vi kämpar på.

 

“Det Socialstyrelsen efterfrågar nu, hade vi redan då”

Mikael beskriver en stabil utveckling med hög kvalitet på insatserna.

- Vi arbetar fortfarande med samma metoder och flera personer som var med från de första åren är kvar än idag. Det har skett en hel del utveckling gällande behandlingsinnehållet genom åren. Forskning och effektutvärderingar av våra behandlingsmetoder pågår ständigt med goda och lovande resultat. Detta är något som Socialstyrelsen efterfrågar idag vilket vi hade redan då, vi låg i framkant där.

Vidare berättar Mikael om ökade möjligheter att kunna bidra. Förfrågningarna har blivit mer komplexa, vilket medför ett större vårdbehov.

-Den stora styrkan som vi har nu är att vi har mer att erbjuda på Humana i sin helhet. Vi uppnår mer än tidigare. När man tillhör samma företag kan personal överlappa och vi har därmed större möjligheter att följa klienten genom hela behandlingsresan, säger Mikael.

 

Metodernas utveckling, drivkraften och framgångsfaktorerna 

Metoden IHF är skapad av Familjeforum och de var först i Sverige med metoden TFCO.

I arbetet med TFCO uppmärksammades även unga med sexuella problembeteenden och trauma vilket krävde specifik kompetens hos personalen. För cirka 3 år sedan började man i Stockholmsteamet därför implementera Off.Clinics öppenvård i verksamheten, vilket nu har resulterat i ett eget team på öppenvården. Matilda beskriver att de ser stort behov av insatser för målgruppen.

- Det handlar om att väcka medvetandet kring målgruppen och inte gömma den under mattan. Problematiken finns och behöver behandlas, säger Matilda.

Vidare berättar Matilda att IHF och TFCO har varit basen i Familjeforum i många år. Idag är TFCO en evidensbaserad metod som rekommenderas av Socialstyrelsen och 2022 startades ett forskningsprojekt i samarbete med Linnéuniversitetet kring IHF.

- Jag tror att grunden i den positiva utvecklingen för TFCO beror på att metoden är välbeforskad, dokumenterad och genomarbetad. Med det sagt är det inte alltid enkelt att arbeta med metoden. Ibland åker jag ner ordentligt på botten, då brukar jag stanna upp och tänka: Jag har inte vänt på alla stenar, vi hittar alltid nya vägar. Det är klientfokuset som driver oss framåt. Vi vill hjälpa de unga, för man vet att för de allra flesta går det ju. Det får stora effekter eftersom det är många människor runt omkring som påverkas. Det är verkligen det som driver mig att fortsätta, säger Matilda.

Mikael berättar att hans drivkraft i sin roll idag, är att fortsätta göra skillnad för våra ungdomar, likt de unga som han en gång i tiden som ungdomsbehandlare och familjebehandlare var med och gjorde positiv skillnad för.

- När man ser att det verkligen kan ge effekt och att metoderna gör skillnad, vill man verkligen värna om att vi ska fortsätta jobba med dem. Det är svårt att implementera metoder i organisationer och lyckas hålla i det över tid, vilket jag är stolt över att vi har lyckts med, säger Mikael.

Med fortsatt engagemang och en stark övertygelse om metodernas betydelse kommer Familjeforum fortsätta göra skillnad och fortsätta vara en viktig kraft inom socialt arbete.

 

Tack för att ni aldrig har slutat kämpa för våra unga.

 


Humana Familjeforum har verksamheter på fler ställen i Sverige. Stockholm har idag tre öppenvårdsenheter. En inriktad på IHF, en på TFCO, en på Off.Clinic och en enhet med fokus på särskilda stöd och behandlingsinsatser.

 


Mikael Lannerström Regionchef Familjehem och Öppenvård. Region Öst.
Mikael är socionom med grundläggande KBT psykoterapiutbildning. Innan Familjeforum arbetade Mikael med barn och ungdomar i kommunal regi.

 


Matilda Gaudras Enhetschef TFCO och Off Clinic Familjehem & Öppenvård. Region Öst. 
Matilda är socionom med grundläggande KBT psykoterapiutbildning