Hem

Kontaktuppgifter

Humlan HVB – 20 år av att hjälpa familjer

Publicerad: 2023-10-05

Humlan HVB startades 2003 i Mellansverige, med syfte att hjälpa familjer och barn. Tjugo år senare har behovet från familjerna ändrats, precis som verksamheten. Något som dock är sig likt, är syftet och engagemanget för att hjälpa till.

I tjugo år har utredning och behandling kunnat erbjudas parallellt för boende på Humlan. Under dessa tjugo år har samhällets behov förändrats. Exempelvis hade man tidigare övervägande fler småbarnsfamiljer medan antalet familjer med tonåringar i behov av stöd har ökat på senare tid. Bland annat kan ungdomarna ha behov av att lämna droger och en kriminell livsstil. För att möta ökningen har verksamheten arbetat mer med drogterapi och utvecklat utrymmen som är anpassade för tonåringar. En målgrupp som lätt blir bortglömd är gravida förstföderskor som behöver bättre förutsättningar för att klara av familjelivet, sedan i år välkomnas även de till Humlan. Anpassningsarbetet har gjort att verksamheten är rustade för att ta emot en bredd av olika problematik och familjer, även de med husdjur.

– Jag tror att det som har gjort Humlan framgångsrikt i alla dessa år är en kombination av arbetssätt, kompetens, utveckling och engagemang. Vi har bra, kompetenta medarbetare. Vi vill alltid utvecklas och har ett driv framåt, säger Mariah Enochsson, verksamhetschef på Humlan HVB.

Om verksamheten

Humlan HVB består av flera fullt utrustade lägenheter där varje familj bor enskilt. Familjerna lever så självständigt som de individuella förhållandena tillåter. Upplägget gör att personalen kan arbeta intensivt med familjerna och se hur de klarar av vardagen i en så hemlik miljö som möjligt. Insikten i familjens liv underlättar utredningen och möjliggör att rätt insats kan sättas in vid rätt tillfälle. I förhållande till många andra HVB där familjerna bor i rum, så möjliggör enskilda lägenheter att även barn och ungdomar som har utmaningar med gemensamma ytor kan välkomnas.

– Det är svårare att göra en rättvis bedömning av familjeförhållanden om man inte ser vardagen så som den faktiskt är hemma, här har Humlan en fördel, säger Sofie Sjöberg, biträdande enhetschef Humlan HVB.

Många föräldrar som kommer till Humlan kan ha en negativ syn på den tidigare hjälp de fått. Det kan finnas fördomar som först behöver arbetas bort för att personalen ska få genomslagskraft i behandlingsarbetet.

– Vi fokuserar mycket på framgång, att stärka och uppmärksamma det som faktiskt fungerar. Vi hjälper till där det behövs och ger föräldrarna en chans, vilket gör att familjen känner sig stärkt, säger Mariah.

Läs mer om Humlan här