Hem

Kontaktuppgifter

Ny standard underlättar för socialsekreterare

Publicerad: 2024-03-20

Team J-son i Jönköping, ett av Humanas HVB, har nyligen blivit certifierade enligt en ny standard. Standarden kvalitetssäkrar HVB-verksamheter och mäter bland annat personaltäthet, personalens utbildningsnivå och informationsflöden. Genom certifieringen hoppas vårdaktörer kunna visa att de bedriver en seriös verksamhet.

Team J-son i Jönköping har varit en del av Humana sedan 2021. Emelie Ivebäck, som tidigare arbetade på verksamheten, klev in i rollen som verksamhetschef i juni 2023. På Team J-son bor barn och ungdomar i åldrarna 10 till 23 som lever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med svåra beteendeproblem. Enligt Emelie har verksamheten sedan starten för 50 år sedan ständigt präglats av en stark ambition att arbeta med hög kvalitet, vilket hon tror är anledningen till att verksamheten fick förfrågan att certifieras.

Spårbarhet var en utmaning

Emelie förklarar att certifieringsprocessen varit rolig och lärorik. Varje vecka genomfördes ett slags läxförhör där varje kapitel ur certifieringsordningen noggrant studerades och besvarades. Verksamheten fick en mindre avvikelse för värdegrundsarbetet och en för sammanställning av data på aggregerad nivå. Trots detta menar Emelie att det inte var något som var i särskilt svårt under processens gång, utan att utmaningen var att bevisa en spårbarhet från ledningen ända ut till medarbetarna.

- Det är ju en utmaning, men vi hade några utbildningsinsatser där vi kände att vi behövde fräscha upp kunskaperna lite. Det var väldigt givande och lärorikt, förklarar hon.

Att en certifiering enligt denna standard numera finns tror Emelie Ivebäck beror på flera aspekter, inte minst den samhällsdebatt som pågår i Sverige.

- Jag tror att standarden uppkommit som ett resultat av den negativa klang som ofta florerar i sammanhang där SIS- och HVB-hem diskuteras. Samhället vill veta hur vi som arbetar på HVB-hem behandlar barnen, och det finns ett stort intresse i att säkerställa kvalitet. Jag tror också att inflationen kan vara en bidragande faktor till att beslutet om en standard togs. Man vill veta vad man betalar för och vad man får för pengarna. Genom att certifieras kan vi nu visa att vi faktiskt arbetar på förväntat sätt, vilket är ett kliv i en positiv riktning, säger Emelie.

Branschförändrande certifiering

Vidare menar hon att certifieringen inte bara är positiv för den specifika enheten, utan att det kommer förbättra branschen i stort genom att minimera oseriösa aktörer och skapa en säkerhet kring vad som kan förväntas av verksamheterna.

- Det kommer innebära att Socialtjänsten får mer information rörande enheterna de placerar på. Socialsekreterare har ett jättesvårt jobb att säkerställa att alla verksamheter utför en trygg och säker vård, men med standarden blir det enklare. Min förhoppning är att standarden höjer statusen för HVB som begrepp genom att bevisa att det finns många positiva exempel på HVB-hem som faktiskt fyller sina krav och arbetar på ett bra sätt, säger hon.

Emelie Ivebäck känner sig stolt över sin verksamhet och menar att certifieringen var välförtjänt. Enligt henne blir det ett kvitto för medarbetarna för det goda arbete de utför.

- Det vill jag verkligen trycka på, för det är medarbetarna som gör det här möjligt. Vi kan ha hur många rutiner som helst, men om ingen följer dem eller förstår värdet i att följa dem så tappar rutinerna helt sin funktion, säger Emelie.

Läs mer om Team J-son här