Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Bräckagården

Vi är en akutplaceringsenhet som tar emot pojkar, 15-21 år, med psykosocial problembild samt ett normbrytande beteende. Vi kan med kort varsel ta emot och hämta ungdomar som är i behov av akutplacering.

 1. Bolag
  Baggium
 2. Kommun
  Kungsbacka
 3. Ålder
  15-21
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  5+2
 6. Placeringsform
  HVB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Blandmissbruk
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
Boenden
 • HVB
 • Akutboende
Övrigt
 • Akutplacering
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Halland
Metod och insats
 • BBIC
 • Tydliggörande pedagogik
 • ADAD
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
Bolag
 • Baggium
Övrigt
 • KFSK

Om oss

Se en 3D-visning av Bräckagården här!

Enheten har 7 platser, varav fem är i huset (15-17 år) och två är i lägenhet (18-21 år). Placeringstiden är upp till 8 veckor, oftast i väntan på SiS, familjehem eller HVB med behandlingsinriktning.

Bräckagården använder en bedömningsmetod i vår kartläggning som heter SDQ. SDQ är en bedömningsmetod som används för att mäta barns och ungdomars psykiska hälsa. Syftet är att göra en bedömning av barns och ungdomars beteende och utifrån denna bedömning få en uppfattning om deras psykiska hälsa. Det finns fem olika områden som via denna bedömningsmetod skattas genom ett poängsystem som ligger som grund för en bedömning av den unges psykiska hälsa. De fem områdena är beteendeproblem, kamratrelationsproblem, hyperaktivitet/koncentrationssvårigheter, emotionella symptom och prosocialt beteende. Denna kartläggning underlättar en vårdfläta för fortsatt placering och behandling.

Ungdomar som placeras hos oss placeras av olika skäl. Exempelvis sammanbrott, att man befinner sig i en miljö som har negativ påverkan, så som i kriminalitet och/eller risk- och missbruk och därmed behöver ’’lyftas’’ ur sitt sammanhang eller att den unge har ett normbrytande beteende.

Vi kan också erbjuda kompletta utredningar då vi har ett väl etablerat samarbete med Trana Psykologer AB som är en privat psykologverksamhet med huvudkontor i Varberg.

På Trana Psykologer arbetar sju legitimerade psykologer, en legitimerad psykoterapeut och administrativ personal. Tillsammans med Trana psykologer erbjuder vi och skräddarsyr lösningar efter era behov.

Vi erbjuder dessutom funktionsbedömningar med hjälp av en intern legitimerad arbetsterapeut.

På Bräckagården utgår vi från en miljöterapeutisk ansats och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Personalen arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande vilket har visat sig vara positivt i arbetet med ungdomar.

Personalen har kompetens bland annat inom lågaffektivt bemötande, konflikthantering, familjebehandling, lösningsfokuserat förhållningssätt, MI och Studio lll.

Utöver svenska talar vi även arabiska, kurdiska, dari och persiska.

Bemanning:

 • Dagtid: 2-3 personal
 • Eftermiddag/kväll: 2-3 personal
 • Natt: 2 personal sovande jour, sätter in vakennatt vid behov utifrån kontinuerlig riskbedömning

Lagrum och tillstånd:

 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU

Placeringsförfrågan