Hem

Kontaktuppgifter

Grått hus med trädgård.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-18 år
 2. Kommun:
  Kungsbacka
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Baggium Vård Behandling AB, 556747-5230
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Psykosocial problematik
 • Trauma
 • Psykisk ohälsa
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Integrationssvårigheter
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Studio III
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Sverige

Bräckagården Akut HVB

En familjär akutenhet i lantlig miljö med hög flexibilitet för ungdomar med psykosocial problembild eller normbrytande beteende, som är i behov av förändring för att skapa en positiv utveckling. Vi kan med kort varsel ta emot och hämta ungdomar i utsatt läge.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-18 år
 2. Kommun:
  Kungsbacka
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Baggium Vård Behandling AB, 556747-5230
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Psykosocial problematik
 • Trauma
 • Psykisk ohälsa
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Integrationssvårigheter
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Studio III
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • Grått hus med trädgård.
 • Grått hus med trädgård.
 • Grått hus med trädgård.
 • Träaltan med matgrupp.
 • Träaltan med matgrupp.
 • Vardagsrum med soffa och fönster.
 • Skrivbord med fåtölj och skärm.
 • Kök med matgrupp och fönster.
 • Kök med matbord.
 • Vitt och grått kök.
 • Vit trätrappa.
 • Sovrum men säng och fönster.
 • Sovrum men säng och fönster.
 • Hall med trägolv och ljusa väggar.
 • Vardagsrum med tv, väggarna är ljusgröna.
 • Grått hus med trädgård.
 • Grått hus med trädgård.
 • Grått hus med trädgård.
 • Träaltan med matgrupp.
 • Träaltan med matgrupp.
 • Vardagsrum med soffa och fönster.
 • Skrivbord med fåtölj och skärm.
 • Kök med matgrupp och fönster.
 • Kök med matbord.
 • Vitt och grått kök.
 • Vit trätrappa.
 • Sovrum men säng och fönster.
 • Sovrum men säng och fönster.
 • Hall med trägolv och ljusa väggar.
 • Vardagsrum med tv, väggarna är ljusgröna.

Lokaler

Bräckagården är ett litet, familjärt boende, beläget på landet utanför Fjärås, cirka 10 km söder om Kungsbacka. Gården ligger lugnt och avskilt med vid utsikt över åkrar och ängar.

På tomten finns en tvåvånings hus med sex platser för pojkar mellan 14 och 18 år.

Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till fotboll, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Målgrupp

Bräckagården är en akutenhet för ungdomar med psykosocial problembild eller normbrytande beteende. Vi kan ta emot placeringar med kort varsel, dygnet runt, under årets alla dagar. I utsatt läge kan vi snabbt åka och hämta ungdomarna.

Hit kommer ungdomar med symtom från trauma och relationsstörning som av olika skäl är i behov av förändring för att skapa förutsättningar för en positiv och säker utveckling:

 • Orsaken kan vara normbrytande beteende, havererad skolgång, droganvändning eller kriminellt beteende.
 • Det kan bero på psykisk ohälsa, antingen hos ungdomen själv eller hos den eller de vuxna som har ansvar för ungdomens trygghet och säkerhet.
 • Ungdomen kan befinna sig i en negativ miljö med risk för destruktiv utveckling.
 • Det kan ha sin orsak i hedersproblematik, varför ungdomen behöver en skyddsplats.
 • Det kan också bero på att en pågående behandlingsinsats av något skäl hastigt avslutats.

Här finns också möjlighet att pröva om boende i en stödlägenhet kan vara nästa steg mot ett självständigt liv.

Vi kan erbjuda kompletta utredningar genom extern partner. Vi kan dessutom göra funktionsbedömningar med hjälp av en intern legitimerad arbetsterapeut, som leder till en rekommendation av lämplig nästa insats.

Behandling

Syftet med vistelsen på Bräckagården är att hjälpa ungdomarna att se alternativ som gör det enklare för dem att göra positiva val.

Vi utgår vi från en miljöterapeutisk ansats och ett lösningsfokuserat förhållningssätt med social träning utifrån ADL. Personalen arbetar med ett lågaffektivt bemötande och en hög symtomtolerans, vilket sänker stressnivåerna och ökar ungdomens upplevelse av trygghet. Redan vid ankomst skapas en konstruktiv och icke-dömande atmosfär och en känsla av sammanhang och delaktighet. Behandlingsmetoderna har primärt inriktning på relationer.

Under utredningens gång ges ungdomarna stöd, struktur och trygghet genom en kombination av behandlingssamtal, aktiviteter och praktiska uppgifter. En strukturerad vardag med regelbundna rutiner gör tillvaron förutsägbar och en fungerande dygnsrytm möjliggör återgång till skola eller praktikplats i nästa steg. Strukturen skapas individuellt utifrån varje ungdoms behov och funktionsnivå, som mäts regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

Hos oss stannar man tills det har skapats en planering om insatser i nästa steg, till exempel familjehem, HVB med behandlingsinriktning eller SIS. Vid stödboende kan vi erbjuda boende i Humanas stödlägenheter i Göteborg och Varberg.

Skola och aktiviteter

Skolgång är inte alltid aktuell vid våra akuta, korta placeringar. I stället försöker vi aktivera och skapa struktur genom olika samhällsnyttiga uppgifter några dagar i veckan, som matlagning, trädgårdsarbete och att hålla rent och snyggt kring huset.

Vi har även olika forum för insikter i ungdomens problematik, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt.

De som arbetar på Humanas HVB har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Sverige

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-18 år
 2. Kommun:
  Kungsbacka
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Baggium Vård Behandling AB, 556747-5230

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Fredrik Pedersen

Verksamhetschef

Simon Sevholt

Föreståndare

A woman smiling for the camera

Christina Eriksson

Placeringskoordinator