Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan, öppet vardagar 8-17
Hitta enhet Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18–70 år
 2. Kommun:
  Falköping
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  Jowe AB
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Depression
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Psykisk ohälsa
 • Aggressivitet
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Integrationssvårigheter
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Metadon-behandling
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Falköping, Västra Götaland

Eken Utslussningsenhet Floby Särskilt boende

Vi tar emot personer med neuropsykologiska funktionsnedsättningar, som ett steg efter HVB med syfte att öka möjligheten att kunna gå vidare till eget boende. Vi tar även emot särskilt vårdkrävande personer med dubbeldiagnoser och missbruksproblem.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18–70 år
 2. Kommun:
  Falköping
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  Jowe AB

Telefonnummer till enheten

Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Depression
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Psykisk ohälsa
 • Aggressivitet
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Integrationssvårigheter
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Metadon-behandling
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1
 • A large green field with trees in the background
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a window
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A view of a living room
 • A view of a living room
 • A dirt road in front of a house
 • A truck is parked on the side of a road
 • A house that has a sign on the side of a road
 • A large green field with trees in the background
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a window
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A view of a living room
 • A view of a living room
 • A dirt road in front of a house
 • A truck is parked on the side of a road
 • A house that has a sign on the side of a road

Lokaler

Eken Utslussningsenhet Floby är beläget cirka två mil väster om Falköping. I ett naturnära bostadsområde disponerar vi 16 fullt utrustade lägenheter fördelade på tre tvåvåningshus.

Ett av husen utgör vår bas, med gemensamhetsutrymmen som matsal, TV och videorum, biljardrum och datarum. Här bor bara våra boende. Övriga lägenheter återfinns i de andra två husen, som delas med andra boende.

I huvudfastigheten har vi en gemensam lägenhet med träningskök och plats för pyssel, handarbete och snickeri. Här finns även tillgång till tvättstuga, bordtennisbord och ett välutrustat gym.

För att skapa en så hemlik miljö som möjligt får man gärna möblera sin lägenhet själv, men om så önskas hjälper vi till med möbleringen. Det finns möjlighet att ta med husdjur efter bedömning.

Måltiderna serveras i den gemensamma matsalen men det finns också möjlighet att äta enskilt på sitt rum.

Husen ligger i en parkliknande miljö med ett större skogsparti alldeles bredvid, vilket ger goda möjligheter till skogspromenader och annan utevistelse.

Vi strävar efter ett alkohol- och drogfritt boende.

Studiebesök är välkomna på enheten.

Arbetssätt

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt för att de boende ska stärka sina sociala, psykiska och praktiska förmågor, bland annat genom träning i ADL och sociala färdigheter. Grunden är MI, kompletterad med ESL.

Arbetet bygger på ett individuellt kontaktmannaskap och styrs av individuella genomförandeplaner som utgår från uppdraget och den enskildes resurser och behov. En erfaren och engagerad personal skapar trygghet, kontinuitet och kvalitet i det dagliga omvårdnadsarbetet.

Där det är möjligt och ett ömsesidigt önskemål samarbetar vi gärna med anhöriga och övrigt nätverk för att främja en god anhörigkontakt och bibehålla ett socialt nätverk.

Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar.

Dokumentation sker enligt IBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Målet med vistelsen på Eken Utslussningsenhet Floby är att öka den boendes möjlighet till att på sikt klara ett eget boende med reducerat omvårdnadsbehov. Andra steg kan vara en annan vårdform i hemkommunen eller ett boende inom Humanas äldreomsorg. I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren.

Visa mer

Målgrupp

På Eken Utslussningsenhet Floby bor personer med neuropsykologiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet samt personer som står i kontakt med frivården.

Vi tar emot enligt SoL, ÖPT och ÖRV.

Sysselsättning och aktiviteter

Regelbunden sysselsättning stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. På Eken Utslussningsenhet Floby ges goda möjligheter till sysselsättning, aktiviteter och praktik eller arbete. För utbildning finns både Komvux och ett lärcenter i Falköping samt möjlighet till distansundervisning.

Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat. Aktiviteterna utformas efter de boendes egna behov och intressen.

En knapp mil från enheten har verksamheten ett äldre torp med mark och skog. Här ges möjlighet till ett varierat utbud av aktiviteter och sysselsättning, såsom arbete med trädgård, skog och snickeri.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande jour nattetid.

I personalgruppen finns hög kompetens för och god erfarenhet av psykiatriskt vårdarbete inom rättspsykiatrin samt arbete med särskilt vårdkrävande personer i både öppen och sluten vård.

Adress

Falköping, Västra Götaland

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18–70 år
 2. Kommun:
  Falköping
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  Jowe AB

Placeringsförfrågan

Morgan Darius

Placeringsansvarig

Telefonnummer till enheten

Adress

Falköping, Västra Götaland