Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Eken Floby

Vi tar emot vuxna män och kvinnor. Vi är inriktade på vård och behandling av särskilt vårdkrävande personer med dubbeldiagnoser och missbruksproblem. Vi tar emot klienter enligt såväl socialtjänstlagen som öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Personer som är under kontraktsvård eller i frivården är också välkomna.

 1. Bolag
  Jowe
 2. Kommun
  Falköping
 3. Ålder
  18-70
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  18
 6. Placeringsform
  Särskilt boende

Hässlebergsgatan 23 A-B
Floby
Telefon: 0515-899 80
Fax: 0515-206301

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • Dubbeldiagnos
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • ADL
 • Metadon-behandling
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
 • SoL 7 kap. 1 § p. 3 – Korttidsboende
 • LVU
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • ÖPT
 • ÖRV
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)
Bolag
 • Jowe

Om oss

Vi har som mål att i lugn och trygg miljö arbeta för en funktionshöjande och jag-stärkande process styrd av individuellt kontaktmannaskap och att ge stöd kring ADL-mässiga och sociala funktioner som leder till stärkt självkänsla och ökad möjlighet till att på sikt klara ett eget boende med reducerat omvårdnadsbehov.

Floby är en utåtriktad verksamhet med ett varierat utbud av aktiviteter och sysselsättning. En stärkt anhörigkontakt och ett bibehållet socialt nätverk kommer att vara en del av arbetet kring den boende. Den samlade kompetensen med erfaren och engagerad personal medför trygghet, kontinuitet samt kvalitet i det dagliga omvårdnadsarbetet. Vår personal har hög kompetens och erfarenhet av psykiatriskt vårdarbete inom rättspsykiatrin samt arbete med särskilt vårdkrävande personer i både öppen och sluten vård.

Verksamhetens personal består av psykiatrisjuksköterska, behandlingsassistent/ skötare, arbetsterapeut och läkare.

För att skapa en så hemlik miljö som möjligt får klienten gärna möblera sin lägenhet själv, men om så önskas hjälper vi till med möbleringen.

Vi erbjuder gemensamma utrymmen med matsal, TV och videorum, biljardrum och datarum. Vi har dessutom en terapilägenhet med träningskök och plats för terapiarbeten. I huvudfastigheten finns tillgång till tvättstuga, bordtennis och ett välutrustat gym.

Den boende upprättar tillsammans medkontaktperson och arbetsterapeut ett veckoschema som innefattar veckans sysselsättning och övriga aktiviteter för att uppnå en struktur i tillvaron som är av stor vikt. En knapp mil från enheten har verksamheten en jordbruksfastighet med mark och skog. Här ges möjlighet till ett varierat utbud av aktiviteter och sysselsättning som trädgårdsarbete, skogsarbete och snickeriarbete. Det finns även möjlighet till extern sysselsättning och vid behov kan skola erbjudas.

Vi talar utöver svenska även engelska.

Placeringsförfrågan

Morgan Darius Placeringsansvarig

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär