Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Maskrosen

Konsulentstödd familjehemsverksamhet samt öppenvård.

 1. Bolag
  Platea
 2. Kommun
  Hagfors
 3. Ålder
  0 - 25 år
 4. Kön
  Pojkar och flickor
 5. Antal platser
 6. Placeringsform
  Familjehem eller öppenvård

Köpmangatan 6
Hagfors
Fax: 0563-121 75

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Konvalescens
 • Kost och vikt
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Familjehem
 • Familjehem, konsulentstött
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem, konsulentstött
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
 • Öppenvård
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Värmland
Metod och insats
 • BBIC
 • Connect
 • Ett hem att växa i
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
 • Nya Kälvesten
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 4 – Öppenvård och dagverksamhet
Bolag
 • Platea

Om oss

Vi skapar flexibla, hållbara individuella lösningar för barn och föräldrar. Vårdarbetet vilar på teoretisk grund med utgångspunkt i den psykodynamiska samt systemteoretiska teoribildningen. 

Inskrivning sker dygnet runt i mån av plats.

Placeringsförfrågan