Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Maskrosen

Konsulentstödd familjehemsverksamhet samt öppenvård.

 1. Bolag
  Platea
 2. Kommun
  Hagfors
 3. Ålder
  0 - 25 år
 4. Kön
  Pojkar och flickor
 5. Antal platser
 6. Placeringsform
  Familjehem eller öppenvård

Köpmangatan 6
Hagfors
Telefon: 0563-12 030
Fax: 0563-121 75

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Konvalescens
 • Kost och vikt
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Familjehem
 • Familjehem, konsulentstött
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem, konsulentstött
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
 • Öppenvård
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Värmland
Metod och insats
 • BBIC
 • Connect
 • Ett hem att växa i
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
 • Nya Kälvesten
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 4 – Öppenvård och dagverksamhet
Bolag
 • Platea
Verksamheten Platea, med enheterna Maskrosen, Prästgården och Södra Villan, arbetar med barnens och ungdomarnas bästa i fokus. Personalen strävar alltid efter att uppmärksamma och vara lyhörda för deras individuella behov. Barns Behov I Centrum (BBIC) genomsyrar hela processen från det att en första kontakt tas fram till den dag då vårt uppdrag avslutas.

Platea i Hagfors - en del av Humana

Verksamheten Platea, med enheterna Maskrosen, Prästgården och Södra Villan, arbetar med barnens och ungdomarnas bästa i fokus. Personalen strävar alltid efter att uppmärksamma och vara lyhörda för deras individuella behov. Barns Behov I Centrum (BBIC) genomsyrar hela processen från det att en första kontakt tas fram till den dag då vårt uppdrag avslutas.

Om oss

Vi skapar flexibla, hållbara individuella lösningar för barn och föräldrar. Vårdarbetet vilar på teoretisk grund med utgångspunkt i den psykodynamiska samt systemteoretiska teoribildningen. 

Inskrivning sker dygnet runt i mån av plats.

Placeringsförfrågan