Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Ringsjöhemmet

Vi välkomnar vuxna personer från 18 år och uppåt med psykiatrisk problematik, ibland i kombination med missbruk/beroende.

 1. Bolag
  Björkvik Ringsjöhemmet
 2. Kommun
  Höör
 3. Ålder
  18 år och uppåt
 4. Kön
  kvinnor och män
 5. Antal platser
  15+10+4
 6. Placeringsform
  HVB, Särskilt boende och Korttids

Nybyvägen 36
Höör
Telefon: 0413-251 20

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
Boenden
 • HVB
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Övrigt
 • Utredningsplacering
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • CRA
 • Metadon-behandling
 • Mindfulness
 • Minnesträning
 • ESL
 • HAP - Haschavvänjning
 • KBT
 • Kognitiv psykoterapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI - motiverande samtal
 • Massage
 • NADA
 • Ångestskola
 • Återfallsprevention
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
 • SoL 7 kap. 1 § p. 3 – Korttidsboende
 • LVU
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • ÖPT
 • ÖRV
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)
Bolag
 • Björkviks Vårdhem
 • Björkvik Ringsjöhemmet

Om oss

Några lägenheter har egen ingång i vilka det finns möjlighet att, efter bedömning, ha med hund eller andra husdjur. 
Arbetet är organiserat i grupper med egna matsalar. Våra lokaler är handikappvänliga vilket ger möjlighet för oss att ta emot klienter med somatiska funktionshinder.

Vi arbetar i två team, HVB och Psykiatrisk rehabilitering med Särskilt boende och Korttidsboende. Beroende på problematik, uppdrag och den enskildes förmåga skapar vi individuella behandlingsprogram för alla som kommer till oss.

På HVB-enheten inleds vistelsen med en kartläggning och vid önskemål kan behandlingstiden även inledas med en utredning som utförs av ett team med psykiatriker, psykolog, arbetsterapeut, sjuksköterska och kontaktman. Kartläggningen görs av vår KBT-terapeut i samarbete med kontaktpersonen, psykologen och arbetsterapeuten.

I vårt särskilda boende och på korttidsplatserna kan vistelsen inledas med en funktionsbedömning av arbetsterapeuten där den enskildes resurser och svårigheter blir synliga vilket ger en bra grund för den individuella genomförandeplanen.
För personer som ingår i substitutions program erbjuder vi fortsatt medicinering i samarbete med ordinerade läkare och mottagning.

Vår personal har varierande bakgrund och utbildning vilket ger oss möjlighet att erbjuda en allsidig behandling.

Vi har ett aktivitetscenter som ligger i nära anslutning till våra enheter där vi har som målsättning att ta tillvara varje klients resurser och initiativkraft. Vid inskrivningen informerar vi om vårt aktivitetscenter och de aktiviteter och den sysselsättning som finns att tillgå. Utifrån genomförandeplanen anpassar vi aktiviteter som utvecklar klientens förmågor och färdigheter. Exempel på aktiviteter är snickeri, målarverkstad, cykelverkstad, smyckestillverkning, keramik, musikrum, daglig sysselsättning som trädgårdsskötsel och städning mm.

Vi talar utöver svenska även engelska, tyska, bosniska och danska.

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic Placeringskoordinator vuxna

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.

Om samsjuklighet

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.