Hem

Kontaktuppgifter

A small house in the background

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män, 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Höör
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  11
 5. Bolag:
  Björkvik Ringsjöhemmet AB
Ålderskategori
 • Vuxen
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Demens
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Psykisk ohälsa
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • HVB
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADDIS - Alkohol Drog Diagnos Instrument
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Psykologutredning
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • NADA - National Acupuncture Detoxification Associatio
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Höör, Skåne

Ringsjöhemmet HVB

Vi erbjuder utredning och behandling med KBT-perspektiv för vuxna med psykiatrisk problematik, ofta i kombination med missbruk. Utöver HVB har vi även särskilt boende och korttidsboende, vilket ger extra möjlighet att skräddarsy individuella lösningar.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män, 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Höör
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  11
 5. Bolag:
  Björkvik Ringsjöhemmet AB
Ålderskategori
 • Vuxen
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Demens
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Psykisk ohälsa
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • HVB
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADDIS - Alkohol Drog Diagnos Instrument
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Psykologutredning
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • NADA - National Acupuncture Detoxification Associatio
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)
 • SoL 7 kap. 1
 • A small house in the background
 • A view of a living room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a counter in a kitchen
 • A bedroom with a bed in a room
 • A view of a living room
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A view of a kitchen
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A house with bushes in front of a brick building
 • A large green field in front of a house
 • A small house in the background
 • A view of a living room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a counter in a kitchen
 • A bedroom with a bed in a room
 • A view of a living room
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A view of a kitchen
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A house with bushes in front of a brick building
 • A large green field in front of a house

Lokaler

Ringsjöhemmet ligger i utkanten av Höör med både sjön och skogen runt knuten. Boendeområdet består av flera hus med tillbyggnader och i närområdet finns det hästhagar som skapar en rofylld miljö.

Här bor man i egna rum, de flesta med egen dusch och toalett. Arbetet är organiserat i grupper med egna matsalar runt ett gemensamt kök.

Lokalerna är handikappvänliga vilket ger möjlighet för oss att ta emot klienter med somatiska funktionshinder.

Mellan husen finns många gröna rum med möjlighet till trädgårdsskötsel, grillning och andra utomhusaktiviteter, och nere vid sjön har vi en egen badplats. I Höör och närbelägna Eslöv finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter.

För dem som vill ta med sig sitt husdjur erbjuder vi lägenheter med egen ingång.

Studiebesök är välkomna på enheten. För besökande anhöriga kan vi erbjuda en övernattningslägenhet i Höör.

En utslusslägenhet finns inne i centrala Höör.

Målgrupp

Ringsjöhemmet HVB erbjuder vård och behandling för vuxna med psykiatrisk problematik, ofta i kombination med missbruk/beroende. 

Vi tar placeringar enligt SoL, LVM, LRV, LPT och ÖPT. 

Behandling

På Ringsjöhemmet HVB arbetar vi salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. En placering inleds med en kartläggning, som utförs av vår KBT-terapeut i samarbete med kontaktperson, psykolog och arbetsterapeut. På uppdrag av placerande socialtjänst kan behandlingstiden också inledas med en utredning, som utförs av ett team med psykiatriker, psykolog, arbetsterapeut, sjuksköterska och kontaktman.

Utifrån de specifika behov och önskemål som framkommer formulerar vi ett strukturerat behandlingsupplägg utifrån ett KBT -perspektiv. Behandlingen sker individuellt med möjlighet att träffa vår KBT-terapeut.

Samtlig personal är utbildad i Humanas anknytningsbaserade metod Connect. Vi lägger stor vikt vid att skapa relationer och att tillsammans bygga en allians för att nå de specifika målen i genomförandeplanen.

Andra delar av vårt behandlingsupplägg är CRA, ÅP, kurs i ångesthantering, sorgbearbetning, mindfulness, arbetsminnesträning, MI, ESL och DBT.

Vi arbetar också med social färdighetsträning, där klienterna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personal och övriga boende.

Under placeringen finns möjligheter att bli inställd på en fungerande farmakologisk behandling. Vi har möjlighet att administrera LARO-behandling samt erbjuder NADA-akupunktur.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Målet med behandlingen på Ringsjöhemmet HVB är en fungerande vardag utan missbruk och kriminalitet samt en stärkt psykisk hälsa.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivare och klient för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat vår utslussningslägenhet inne i centrala Höör, men också till exempel familjehem och stödboenden inom Humana. Genom att påbörja planeringen tidigt kan vi förmedla kunskap om klienten, som också kan påbörja ett relationsbyggande med den nya personalen.

På Ringsjöhemmet kan vi utöver vårt HVB erbjuda även särskilt boende och korttidsboende. Det ger möjlighet att skräddarsy individuella lösningar, till exempel med en start i vårt korttidsboende för stabilisering, medicininställning och motivation för att sedan gå vidare till en mer långsiktig och stabil boendeform på särskilt boende eller HVB för behandling.

Sysselsättning

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Ringsjöhemmet HVB. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter utifrån klienternas egna behov och intressen.

Alla klienter är också välkomna att utnyttja Humanas Aktivitetscenter i Höör. Där finns bland annat snickeri, målarverkstad, cykelverkstad, smyckestillverkning, keramik, musikrum samt daglig sysselsättning som trädgårdsskötsel och städning.

Vi kan även ge stöd i att påbörja eller fortsätta en utbildning inom komvux eller på distans. Vi kan också hjälpa till att söka praktik i närområdet.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med två vaken natt.

De som arbetar på Ringsjöhemmet har en gedigen erfarenhet av missbruks- och psykiatrisk problematik. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

KBT-terapeut steg 1 finns i verksamheten för enskilda samtal, bedömningar och utredningar. Två sjuksköterskor är i tjänst på vardagar och i beredskap på kvällar, nätter och helger. Anslutet till verksamheten finns även konsultläkare och sjukgymnast.

Adress

Placeringskoordinator

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män, 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Höör
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  11
 5. Bolag:
  Björkvik Ringsjöhemmet AB

Placeringskoordinator

Placeringsförfrågan

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Åsa Ek

Verksamhetschef

Maja Sunesson

Maja Sunesson

bitr. verksamhetschef