Alvina

HVB för kvinnor från 18 år med missbruk och psykisk ohälsa.

 1. Bolag
  K Rehab AB
 2. Kommun
  Älvkarleby
 3. Ålder
  Från 18 år och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor
 5. Antal platser
  9
 6. Placeringsform
  HVB

Besöksadress

Sandvägen 13
Älvkarleby
Telefon: 026-720 77
Fax: 026-721 30

Öppna karta

Postadress
Box 95
81422 Skutskär

 
Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Län
 • Uppsala
Metod och insats
 • Connect
 • CRA
 • Metadon-behandling
 • Mindfulness
 • ACT
 • KBT
 • Kriminalitetsprogram
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
 • LVM §27
 • ÖPT
 • ÖRV
Bolag
 • K REHAB
Bro över Ljusnan i Älvkarleby

Om oss

Alvina är omgiven av en vacker natur i ett älvlandskap. Avståndet är ca 1 timme med bil eller tåg från Arlanda, 20 minuter från Gävle och 40 minuter från Uppsala.

Behandling

Behandlingen erbjuds enskilt och i grupp. Med ett salutogent förhållningssätt ser vi kvinnornas resurser. Vårt mål att skapa en tillvaro som blir meningsfull, begriplig och hanterbar – som stärker känslan av sammanhang. Vardagsrutiner och socialt samspel är viktiga delar i förändringsarbetet. Vi lägger stor vikt vid den placerades känsla av trygghet och omsorg.

Det här erbjuder vi

 • Återfallsprevention
 • ACT/CRA/MI
 • Individuella samtal med behandlare och terapeut
 • Nätverksarbete — stöd i föräldraroll
 • ASI
 • KASAM
 • Psykoedukation = Lär dig mer om svårigheter och diagnoser. Ökad förståelse och kunskap gör svårigheter lättare att hantera
 • Kontakt med sjuksköterska
 • LARO — behandling. I samarbete med ansvarig Laro-mottagning
 • NADA - akupunktur
 • Mindfulness/Yoga

Efter behandling

Vi erbjuder webbaserade stödsamtal och återvändardagar. Planeras i samråd med uppdragsgivare.

Aktiviteter

Vi har ett aktivitetscenter där våra boende får möjlighet till skapande verksamhet. I aktivitetscentret finns även ett stort gym. Vi besöker regelbundet närliggande badhus med tillgång till relaxavdelning.

Placeringsförfrågan

Barbro Altberg Placeringskoordinator

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär