Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Alvina

HVB för kvinnor från 18 år med missbruk och psykisk ohälsa.

 1. Bolag
  K Rehab AB
 2. Kommun
  Älvkarleby
 3. Ålder
  Från 18 år och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor
 5. Antal platser
  9
 6. Placeringsform
  HVB

Sandvägen 13
Älvkarleby
Telefon: 0278-178 10

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Län
 • Uppsala
Metod och insats
 • Connect
 • CRA
 • Metadon-behandling
 • Mindfulness
 • Kriminalitetsprogram
 • ACT
 • KBT
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
 • LVM §27
 • ÖPT
 • ÖRV
Bolag
 • K REHAB

Om oss

Behandling

Behandlingen erbjuds enskilt och i grupp. Vi har vår grund i kognitiv beteendeterapi där vi ser dina styrkor och resurser. Vardagsrutiner och socialt samspel är viktiga delar i förändringsarbetet och vi lägger stor vikt vid den placerades känsla av trygghet och omsorg.

Se en kort film om Alvina

Det här erbjuder vi

 • Återfallsprevention
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)/CRA (Community Reinforcement Approach)/MI (Motiverande intervjuer)
 • Individuella samtal med behandlare och terapeut
 • Psykoedukation = Lär dig mer om svårigheter och diagnoser. Ökad förståelse och kunskap gör svårigheter lättare att hantera
 • Kontakt med sjuksköterska
 • Kriminalitetsprogram
 • LARO-behandling. I samarbete med ansvarig Laro-mottagning
 • Mindfulness/Yoga
 • Riskbedömning enligt SARA, FREDA och PATRIARK

Efter behandling

Vi erbjuder webbaserade stödsamtal efter utskrivning. Planeras i samråd med uppdragsgivare.

Övrigt

Alvina är omgiven av en naturskön miljö i ett älvlandskap. Vi har en lite annorlunda lokal i vackra Älvkarleby. Möjlighet att ta med husdjur efter bedömning. Vi befinner oss drygt en timme med tåg eller bil från Arlanda.

Aktiviteter

Vi har ett aktivitetscenter där våra boende får möjlighet till skapande verksamhet. I aktivitetscentret finns även ett stort gym. Möjlighet finns att besöka badhus med relaxavdelning.

Film om K REHAB

Video

K REHAB Väst & Alvina är ett HVB med två separata avdelningar som erbjuder behandling för män och kvinnor från 18 år med missbruksproblem, psykisk ohälsa och kriminalitet.

Placeringsförfrågan

Mårten Johansson Placeringskoordinator

Vänligen ring 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär