Hem

Kontaktuppgifter

Sök gruppbostad

Till våra LSS-boenden

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 13–21 år
 2. Kommun:
  Jönköping
 3. Placeringsform:
  Gruppboende, PK1
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Humana LSS i Sverige AB
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.8, barn och ungdomar
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • NPF-utredning
 • Psykologsamtal
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • Psykologisk bedömning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • MI - Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Neuropsykologisk utredning
 • Psykologutredning
 • TBA - Tillämpad beteendeanalys
Målgrupp övrigt
 • HBTQI
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Samarbete med specialanpassad skola
 • Gruppbostad, servicebostad
Problematik
 • ADHD
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Depression
 • Hemmasittare
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Nutrition
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Ångesttillstånd
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Känsloregleringsproblematik
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Omsorgssvikt
 • Psykisk ohälsa
 • Psykisk problematik
 • Samsjuklighet
 • Trotssyndrom
 • Utvecklingsstörning
 • Ätstörningar
 • Svag begåvning
Typ av verksamhet
 • Egen regi
Ålderskategori
 • Vuxen
 • Barn och ungdom

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Jönköping

Team J-son Gruppboende

Vår inriktning är unga med måttlig neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och tilläggsdiagnoser. Team J-son erbjuder HVB och gruppboende, anpassad skolgång i egen skola samt öppenvårdsinsatser genom eget Hälsocentrum – allt samordnat under ett tak i en hemlik miljö.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 13–21 år
 2. Kommun:
  Jönköping
 3. Placeringsform:
  Gruppboende, PK1
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Humana LSS i Sverige AB
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.8, barn och ungdomar
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • NPF-utredning
 • Psykologsamtal
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • Psykologisk bedömning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • MI - Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Neuropsykologisk utredning
 • Psykologutredning
 • TBA - Tillämpad beteendeanalys
Målgrupp övrigt
 • HBTQI
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Samarbete med specialanpassad skola
 • Gruppbostad, servicebostad
Problematik
 • ADHD
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Depression
 • Hemmasittare
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Nutrition
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Ångesttillstånd
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Känsloregleringsproblematik
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Omsorgssvikt
 • Psykisk ohälsa
 • Psykisk problematik
 • Samsjuklighet
 • Trotssyndrom
 • Utvecklingsstörning
 • Ätstörningar
 • Svag begåvning
Typ av verksamhet
 • Egen regi
Ålderskategori
 • Vuxen
 • Barn och ungdom
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with an island in the middle of a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room
 • A large room
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with an island in the middle of a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room
 • A large room
 • A living room filled with furniture and a fireplace

Bostaden

I Team J-sons gruppboende i centrala Jönköping bor den unga tillsammans högst fem andra i var sina egna rum. Rummen är möblerade som ungdomsrum, inklusive wifi, då vi tror att en hemlik miljö är en stark bidragande faktor till ett gott välmående.

I direkt anslutning till ungdomsrummen finns generöst med gemensamhetsutrymmen: två TV-rum, två gamingrum, ett allrum, öppet kök och ett pysselrum för att till exempel måla, klippa och klistra eller pärla. I källaren finns ytterligare utrymmen för till exempel musik, pingis och träning. I köket äter vi alla måltider gemensamt.

Boendet ligger inom gångavstånd till vår skola.

Om det är lämpligt att ta emot besök har vi tillgång till en separat övernattningslägenhet i stan.

Vi tar gärna emot på studiebesök!

Vilka bor här?

Team J-sons gruppboende är inriktat på ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. Vi har god kompetens på tilläggsdiagnoser som till exempel ADHD och tvång.

Vi tar emot placeringar enligt LSS 9:8, ofta i anknytning till grundskola och anpassad skola.

Så fungerar det att bo här

På Team J-son utgår vi från en människosyn där vi aldrig kompromissar med individens egenvärde och rätt till stöd och hjälp. Vi tar ett helhetsgrepp med tre verksamhetsdelar som kuggar i varandra:

 • Boende (HVB eller gruppbostad).
 • Skola (anpassad skolgång i den egna skolan, Magnus Ladulåsskolan).
 • Hälso- och sjukvård (öppenvårdsinsatser genom Hälsocentrum – ett eget hälsoteam samt Magnus Ladulåsskolans elevhälsa).

Genom tät samverkan mellan dessa utifrån varje boendes unika behov finns stora möjligheter att skapa en god miljö att utvecklas i – en väl beprövad och fungerande metodik inom Team J-son.

Vi börjar med att lära känna den unge och kartlägga tidigare insatser, för att kunna skapa ett individanpassat bemötande med anpassade krav i vardagen. Vi ser som en av våra viktigaste uppgifter att hjälpa ungdomen att hitta den drivkraft och motivation som gör att vardagen blir rolig och lustfylld. Vårt hälsoteam samverkar och formar en dag som är hållbar för påfrestningar. Resursteam finns till hands dygnet runt när behov uppstår. Vi jobbar tålmodigt och konsekvent – här ska det kännas att det finns någon som bryr sig om!

På Team J-son arbetar vi framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer med utgångspunkt i “Beteendestöd i vardagen”, med en grund i ett lågaffektivt bemötande. I det dagliga arbetet använder vi oss också av tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), med exempelvis bildstöd, sociala berättelser och ritprat.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med all personal.

Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskan, arbetsterapeuten och fysioterapeutens yrkesansvar.

Målet med boendet på Team J-son är att skapa hållbara förutsättningar för den unge att lära och lyckas.

Sysselsättning och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. Vi erbjuder anpassad skolgång i vår egen skola, Magnus Ladulåsskolan – en liten, trygg skola med stora resurser som omfattar grundskola år 4–9, anpassad grundskola år 4–9 och anpassat gymnasium år 1–4 (tre program).

Här har alla egna undervisningsrum, så att den som har svårt att vistas i grupp slipper det, samtidigt finns det möjlighet till gemenskap i andra skolutrymmen och på fritiden. Miljön är lekfull, hel och ren och signalerar till eleverna att de har ett värde.

För den som inte klarar skola heldag kan vi göra speciallösningar. Vi gör vårt bästa för att skolan ska vara lustfylld och varierade så att energin räcker under hela skoldagen. För oss är det viktigt att ge alla elever rätt förutsättningar för att lyckas i skolarbetet.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi uppmuntrar därför var och en till att skapa en meningsfull och aktiv fritid och låter ungdomarna pröva sig fram tills de hittar något de engagerar sig i. Här gör vi det mesta individuellt och inte så mycket i grupp.

Personal

På Team J-sons gruppboende finns personal på plats dygnet runt, med två sovande jour nattetid.

Öppenvårdsinsatser görs av Team J-son Hälsocentrum, som utgörs av dels vårt hälsoteam, dels Magnus Ladulåsskolans elevhälsa och inkluderar sjuksköterskor, psykolog samt läkare (specialist inom psykiatri). De rör sig i verksamheten varje dag och ger handledning och vägledning samtidigt som ungdomar med resursbehov bistås med hälsorelaterade insatser. Resursteam finns till hands dygnet runt när behov uppstår.

Adress

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 13–21 år
 2. Kommun:
  Jönköping
 3. Placeringsform:
  Gruppboende, PK1
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Humana LSS i Sverige AB

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Håkan Stenberg

Föreståndare

Sari Kurola

tf verksamhetschef

A person wearing glasses and smiling at the camera

Josefine Azrang

Placeringskoordinator