Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Ordlista

Här finns en förklaring av några ord som kan vara svåra men viktiga att förstå

  • Personlig information = Det kan vara till exempel vad du heter, när du är född, ditt eget eller familjens telefonnummer, var du bor, eller information om dig från vårdcentralen eller skolsköterskan. Foton på dig är också personlig information. Det kan också vara information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon.
    Personlig information kallas också för ”personuppgifter”.

  • Användning av personlig information = Det kan vara till exempel när vi skriver in information om dig på datorn eller när vi skickar information om dig till någon annan som behöver den, till exempel till en läkare eller till kommunen.
    Användning av personlig information kallas också för ”behandling” eller ”personuppgiftsbehandling”.

  • Informationstext = Det är till exempel den här texten. Integritet är något som du har rätt till och betyder att du har vissa rättigheter som andra inte får störa. Du har bland annat rätt att veta vilken information vi har om dig och hur vi använder den. Informationstexten beskriver allt det här. I texten får du också information om hur du kan ta kontakt med oss om du har några frågor om vår användning av information om dig. Informationstext kallas också för ”integritetspolicy”.