Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

"Domen kan ha stor påverkan på hela assistansreformen"

Publicerad: 2023-05-24

Snart kommer Förvaltningsrätten att döma för eller emot Humanas rätt att bedriva personlig assistans. Humanas chefsjurist Josefin Mikaelsson uppmanar assistansanvändarna att sitta lugnt i båten.

– Jag tror att vi kommer vinna i slutändan, allt annat skulle vara fullständigt orimligt. För kan IVO stänga ner en verksamhet på grund av det här, då blir det svårt för någon verksamhet att bedriva personlig assistans. Det här handlar inte bara om Humana – det handlar om förutsättningar för alla som på något sätt berörs av personlig assistans, säger Josefin Mikaelsson.

Muntlig förhandling i maj

I januari återkallade IVO Humanas tillstånd, vilket kom som en blixt från klar himmel.
– Vi räknade med att IVO skulle ha några synpunkter på vår verksamhet, vi vet att den inte är perfekt. Vi var förberedda på att vidta åtgärder, eller kanske till och med få ett föreläggande om att vidta åtgärder, men att vi skulle få indraget tillstånd var ett fullständigt omtumlande beslut, säger Josefin.
Humana begärde inhibition (att beslutet stoppas i väntan på dom) och fick rätt. Nästa steg i processen är att förvaltningsrätten har kallat till muntlig förhandling den 25–26 maj och därefter kommer rätten med ett domslut inom några veckor.

Räknar med lång process

Oavsett om förvaltningsrätten går på Humanas eller IVO:s linje så lär den part som förlorar överklaga till kammarrätten.
– I en så här lång process kommer det bli delsegrar och delförluster. Det viktigaste är att vinna i slutänden, att förlora i första instans vore trist, men det är inte avgörande. Det kan ta lång tid innan vi har ett slutgiltigt beslut, säger Josefin Mikaelsson.
Hon är tydlig med att Humana kommer överklaga direkt och begära ny inhibition om det blir en delförlust i förvaltningsrätten.
– Jag tror att många kunder kan bli oroliga om vi förlorar i förvaltningsrätten, men de kan sitta lugnt i båten. Vi bör få besked om ny inhibition inom en vecka efter domen och det är mycket sannolikt att vi får inhibition.

Stor påverkan på hela branschen

Humana har begärt en muntlig förhandling för att få en öppen process.
– I IVO:s beslut finns exempel där vi kunde agerat bättre och där vi agerat felaktigt. Men det är inte avgörande saker som ska påverka tillståndet – det är viktigt att hålla isär.

– Vi har inte en felfri verksamhet, men bara för att det förekommer brister betyder det inte att hela verksamheten är olämplig, säger Josefin Mikaelsson.

Hon påpekar också att Humana är störst av alla assistansanordnare och att andra bolag följer processen mycket noggrant.
– Det som IVO har slagit ner på i vår verksamhet förekommer också hos andra privata utförare och är lika vanligt hos kommunerna, så det här påverkar hela branschen.

I dag har 75 procent av alla assistansanordnare med fler än 20 kunder, och även många kommuner återkrav riktade mot sig.  

– Återkrav är en avgörande del i IVO:s beslut, skulle vi få indraget tillstånd finns det stor risk att många fler bolag får sina tillstånd indragna.

IVO har stängt dörren för dialog

IVO har i olika sammanhang påpekat att lagstiftningen är ny och att man provar var gränserna går. Precis som för andra anordnare i samma sits så har dialogen varit bristfällig.
– De har inte velat träffa oss överhuvudtaget angående vårt tillstånd, vi har ingen dialog alls. IVO har utrett det här i två år och det är mycket förvånande att de är så ointresserade av att ha en dialog. Jag hade förväntat mig att myndigheten säkerställer att den tagit in all information och sätter sig in i vad ärendet handlar om. Det är viktigt att sådana här saker blir rätt, och inte bara stänga dörren och säga ”nej, vi vill inte prata med er”, avslutar Josefin Mikaelsson.

DET HAR HÄNT:

  • 31 januari 2023: IVO återkallar Humanas tillstånd att bedriva personlig assistans.
  • 7 februari: Humana får inhibition i förvaltningsrätten. Verksamheten kan fortsätta under rättsprocessen.
  • 14 februari: IVO överklagar inhibitionsbeslutet till kammarrätten – men rätten går på Humanas linje.

NÄSTA STEG:

25–26 maj: Muntlig förhandling i förvaltningsrätten. Dom kommer troligen inom fyra veckor. Skulle Humana förlora kommer domen överklagas till kammarrätten, som är nästa instans. Samtidigt kommer Humana begära inhibition för att få fortsätta bedriva personlig assistans.