Hem

Vad menas med avlösning?

Avlösarservice innebär att en person som i vanliga fall vårdas av närstående i hemmet tillfälligt får omvårdnad av en person som avlöser den närstående. Denna verksamhet bedrivs i den enskildes egna hem. Verksamheten bedrivs enligt 9 § 5 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).