Hem

Kontaktuppgifter

Vad händer nu?

Vi ska inom de närmaste dagarna att överklaga IVO:s beslut till förvaltningsrätten och yrka på inhibition. Inhibition betyder att domstolen beslutar att tillfälligt stoppa IVO:s beslut och att Humana Assistans kan fortsätta att bedriva verksamhet som vanligt i avvaktan på dom. Inhibition ska beslutas “skyndsamt” och besked bör komma inom en dryg vecka.